Đức Địa Tạng Vương Bồ tát

Trong cuộc sống vô lượng kiếp trước, Địa Tạng Vương Bồ tát đã trở thành một vị Trưởng giả, nhờ được chiêm ngưỡng và được chỉ dạy bởi đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Với lòng từ bi và kiến thức uyên bác, Địa Tạng Vương Bồ tát đã phát đại nguyện để giải thoát những chúng sanh khổ đau trong sáu đường, và tự thân trở thành Phật quả.

Vị Bồ tát hiếu thảo từ quá khứ

Trong quá khứ, khi đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai còn sống, Địa Tạng Vương Bồ tát đã có một kiếp trước là một người phụ nữ dòng dõi Bà-la-môn. Dù có nhiều phước đức và oai lực, mẹ của Địa Tạng Vương Bồ tát không tin vào nhân quả tội phước và đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp. Sau khi qua đời, bà đã bị đọa vào địa ngục. Tuy vậy, với lòng hiếu thuận và lòng thương nhớ mẹ, Địa Tạng Vương Bồ tát đã làm vô lượng điều lành và cầu nguyện đến đức Phật để cứu mẹ. Nhờ những công đức và lòng thành của Địa Tạng Vương Bồ tát, mẹ của cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và được sanh vào cõi trời. Đầy hạnh phúc trước tin tức này, Địa Tạng Vương Bồ tát đã phát nguyện từ nay về sau giải thoát những chúng sanh mắc phải tội khổ.

Đức Địa Tạng Vương Bồ tát

Vị vua từ quá khứ đầy từ bi

Trong một kiếp trước, trong thời kỳ đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Địa Tạng Vương Bồ tát đã là một vị vua rất từ bi và yêu thương dân chúng. Tuy nhiên, chúng sanh lúc đó tạo ra rất nhiều ác nghiệp. Vì lòng từ bi và lòng thương đến tất cả chúng sanh, vị vua hiền đức này đã phát nguyện rằng từ nay về sau, cho đến trọn đời, mọi người đều sống một cuộc sống an vui và trở thành Bồ Đề.

Đức Địa Tạng Vương Bồ tát

Bồ tát hiếu thảo từ quá khứ

Trong cuộc sống vô lượng kiếp trước, vào thời kỳ đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Địa Tạng Vương Bồ tát đã là một người con gái hiếu thảo có tên Quang Mục. Cô có nhiều phước đức, nhưng mẹ của cô lại tạo ra vô số ác nghiệp. Sau khi qua đời, mẹ của Quang Mục bị đọa vào địa ngục. Tuy vậy, nhờ những công đức của Quang Mục và sự giúp đỡ của một vị A-la-hán, mẹ cô đã thoát khỏi địa ngục và sanh vào thế giới người. Tuy nhiên, cô vẫn phải chịu quả báo sống trong nghèo khó và chết đau đớn. Với lòng thương mẹ và tất cả chúng sanh, Quang Mục đã phát nguyện từ nay về sau giải thoát những chúng sanh mắc phải tội báo.

Đức Địa Tạng Vương Bồ tát

Gương hạnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ tát tiếp tục sáng rọi trong tâm thức của con người và đặc biệt là những người lãnh đạo đất nước trên khắp thế giới. Chúng ta cùng nhau góp phần khắc phục xung đột, chiến tranh và hậu quả của thiên tai và dịch bệnh. Hãy thấm nhuần câu kinh Phật: “Hãy để tâm của chúng ta bình an, để thế giới cũng trở nên bình yên.”

(Nguồn: giacngo.vn)