Trang chủ

Đường về Cực Lạc: Tìm thấy niềm tự hào trong Tịnh Độ

Soạn thuật: HT. THÍCH TRÍ TỊNH

Cực Lạc

Lời nói đầu

Trong cuộc sống, ta luôn tự đặt câu hỏi vì sao chúng ta, những chúng sinh thường sinh tử, vẫn còn bị buộc ràng trong vòng xoay khổ đau, trong khi các vị Phật đã giải thoát từ đời này sang đời khác. Chúng ta có thể tự hỏi liệu chúng ta có thể giải thoát được không?

Hành trình về Cực Lạc: Vượt qua chướng ngại của giới thiền định

Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều chướng ngại khi tu hành. Nếu chúng ta tu hành tốt, chúng ta có thể sanh lên các cõi trời, nhưng chúng ta cũng có thể lạc vào tà ngoại. Nếu chúng ta trở nên giàu có, trí tuệ và quyền lực, sự giàu có sẽ làm ta khó tham gia vào tu hành chánh đạo. Điều này còn chưa kể đến vấn đề rằng có rất nhiều công dụng của sự giàu có để gây tội ác, gây khổ đau cho chúng ta và những người xung quanh.

Nối lại với Pháp môn Tịnh Độ và niệm Phật

Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta một phương pháp siêu thắng để bảo đảm sự giải thoát. Đó là Pháp môn Tịnh Độniệm Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới. Theo lời Phật, chỉ cần tu hành tìm hiểu pháp môn này trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể vãng sanh và thoát hẳn khỏi vòng luân hồi.

Kết luận

Đường về Cực Lạc là con đường pháp để chúng ta và tất cả chúng sinh thoát khỏi xứ ác và đến thế giới thanh tịnh Cực Lạc. Đó là Pháp môn Tịnh Độ mà Phật đã dạy. Trong cuốn sách “Đường về Cực Lạc” này, bạn sẽ tìm thấy những chuyện tích và lịch sử các nhà tu Tịnh Độ. Sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Tịnh Độ và pháp môn này. Hy vọng rằng các câu chuyện trong cuốn sách này sẽ giúp bạn trong hành trình tu hành của mình.

Nguồn: Original Article