Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật: Mở Cửa Tới Niềm Vui Bất Diệt

Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Đại Y Vương Phật – tất cả đều là tên gọi cho vị Phật với bản nguyện cao cả “Cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh”. Ông còn được gọi là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là biểu tượng của sự trọn vẹn của quả ngự Phật trên cõi phương Đông – tại Tịnh Lưu Ly. Tượng của Dược Sư Phật được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay phải giữ Ấn thí nguyện.

Phật Dược Sư thường được thờ cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà.

Trong kinh Dược Sư Bổn nguyện công đức, Đức giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu với chúng ta thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư cùng những công hạnh và nguyên lực vô cùng rộng lớn của Ngài. Đó là phương thức vô cùng hiệu quả để chúng ta có thể giác ngộ được cảnh giới huy hoàng, nơi mà mọi người tìm thấy niềm vui bất diệt!

Dưới đây là 12 nguyện lớn của đức Phật Dược Sư:

1. Ánh sáng rực rỡ cho mọi chúng sinh

Nếu được thành Phật, tôi sẽ tỏa sáng rực rỡ, chiếu tỏa khắp vô số thế giới. Tôi sẽ sử dụng thân tướng trang nghiêm của mình để cứu độ chúng sinh, khiến cho tất cả đều có được thân tướng trang nghiêm, sáng rỡ như chính tôi.

2. Sắc thân trong sáng như ngọc lưu ly

Nếu được thành Phật, sắc thân tôi sẽ trong sáng như ngọc lưu ly, uy đức vòi vọi. Ánh sáng của tôi sẽ chiếu sáng khắp mọi nơi, giúp chúng sinh hiểu thấu sự tăm tối và tu tập các hành động thiện.

3. Cung cấp đầy đủ những gì chúng sinh cần thiết

Nếu được thành Phật, tôi sẽ sử dụng tri tuệ rộng lớn để cứu giúp chúng sinh. Tất cả những gì họ cần sẽ được cung cấp đầy đủ, không thiếu thốn, không phải gánh chịu đau khổ.

4. Hóa độ chúng sinh trong đạo giác ngộ

Nếu có chúng sinh lạc vào con đường sai lầm, tôi sẽ hóa độ để họ có thể an trú trong đạo giác ngộ. Nếu họ tự mãn với đạo quả tiểu thừa, tôi sẽ hướng dẫn họ chứng đắc đạo quả đại giác ngộ.

5. Hộ trì cho những người tu theo chánh đạo

Nếu có chúng sinh tu theo chánh đạo, tôi sẽ hỗ trợ để họ giữ được giới hạnh thanh tịnh, tuân thủ tất cả ba nhóm giới luật đại thừa. Nếu họ phạm lỗi, chỉ cần nghe đến danh hiệu của tôi, lỗi lầm sẽ tan biến và họ không bị lạc vào vòng ác đạo.

6. Chữa lành và trí tuệ cho những người yếu đuối

Nếu có chúng sinh thân thể yếu đuối, tàn tật, tâm trí ngu si, ngông cuồng, chỉ cần nghe danh hiệu của tôi, thân thể sẽ khỏe mạnh, tàn tật được lành lặn, mọi bệnh khổ sẽ biến mất và trí tuệ sẽ phát triển.

7. Giúp đỡ những người đau khổ và bệnh tật

Nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không có thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ từ mọi phương diện, chỉ cần nghe danh hiệu của tôi, bệnh tật sẽ tan biến, thân tâm an lạc và phát tâm tu tập cho đến khi đạt giác ngộ.

8. Chuyển đổi giới tính cho những người chán nản

Nếu có người phụ nữ nào chán nản vì cho rằng mang thân phụ nữ phải chịu nhiều đau khổ, và muốn chuyển sinh làm thân nam, chỉ cần nghe danh hiệu của tôi, họ sẽ được chuyển sinh làm thân nam và mãi mãi tu tập cho đến khi giác ngộ được đạo quả.

9. Giúp chúng sinh thoát khỏi bủa vây của ác ma

Nếu được thành Phật, tôi sẽ độ thoát cho chúng sinh thoát khỏi sự vây bủa của các lưới ma và các sợi dây trói buộc của vọng tưởng tà kiến. Tôi sẽ dẫn dắt họ vào chánh kiến, tu tập hạnh nguyện Bồ-tát cho đến khi đạt được giác ngộ.

10. Hóa giải đau khổ cho những người gặp tai nạn và bị oan ức

Nếu có chúng sinh bị bạo tàn, bị giam cầm, bị tra tấn, bị tai nạn hay giết chết, trăm điều đau khổ, chỉ cần nghe danh hiệu của tôi, họ sẽ được vượt thoát mọi đau khổ nhờ uy đức của tôi.

11. Giải thoát cho những người đói khát

Nếu có chúng sinh đói khát và phải gây ra hành động tội lỗi để có được miếng ăn, chỉ cần nghe danh hiệu của tôi và tâm niệm chuyên tâm, tôi sẽ cung cấp thức ăn ngon và hóa độ bằng pháp vị. Họ sẽ được sống trong niềm an lạc vô biên.

12. Cung cấp áo mặc cho những người nghèo túng

Nếu có chúng sinh nghèo túng đến nỗi không có áo mặc, chỉ cần nghe danh hiệu của tôi và tâm niệm chuyên tâm, họ sẽ được có áo quần lành lặn đẹp đẽ và trang sức thân thể đầy đủ.

Đó là mười hai nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Với uy tín và khả năng giúp đỡ vô biên, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là người bạn tin cậy để tìm đến niềm vui bất diệt.

Ảnh trong bài viết được sử dụng với sự cho phép của tác giả.