Đức Phật Và Phật Pháp

Tri Ân

Bản dịch quyển “The Buddha and His Teachings – Đức Phật và Phật Pháp” đã được cập nhật và bổ sung theo ấn bản tiếng Anh cuối cùng của Hòa Thượng Narada Maha Thera năm 1980. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả mọi người đã đóng góp vào công trình này. Đây là thành quả chung của chúng ta.

Chúng tôi xin kính dâng quả phúc cao quý từ công việc này đến:

  • Các thầy tổ, những người từng theo dấu chân của Đức Phật, bảo tồn và truyền bá Phật Pháp cho chúng ta;
  • Các tiền bối đã cống hiến cho Tam Bảo, giúp bảo tồn Phật Pháp cho tới ngày nay;
  • Tất cả các Thần, Thiên và vị Long Vương tại khắp mọi nơi trên thế giới;
  • Các ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta, còn sống hoặc đã quá cố;
  • Tất cả chúng sanh trong ba giới và bốn loài.

Nguyện cầu tất cả đều được an lành và hạnh phúc trong Chánh Pháp.

Sunanda Phạm Kim Khánh

Lời Tựa

Quyển “The Buddha and His Teachings” (Đức Phật và Phật Pháp) được ấn hành tại Sài Gòn năm 1964 nhờ sự đóng góp từ những phật tử Việt Nam. Pháp danh Sunanda của Đạo hữu Phạm Kim Khánh đã cống hiến công sức để dịch ra tiếng Việt nguyên tác này, nhằm đáp lại mong muốn của những người muốn hiểu về Đức Phật và giáo lý Ngài. Công đức này được cộng đồng phật tử Việt Nam trân trọng.

Trong bối cảnh hiện tại, Việt Nam không được yên ổn. Nhiều người đang gánh chịu đau khổ, về cả vật chất và tinh thần. Tình thế căng thẳng này không phù hợp với công việc có tính chất tinh thần và đạo đức.

Trong thời điểm mà Việt Nam đang trải qua giai đoạn đau khổ do chiến tranh gây ra, dịch giả đã cố gắng dành ít thời gian và tĩnh tâm để thực hiện công việc từ thiện này, với mong ước quảng bá giáo huấn của Đức Thượng Sư trên đất Việt. Đây là một việc làm đáng khen ngợi. Chúng tôi cầu xin sớm có hòa bình trên khắp Việt Nam nhờ sức mạnh của công việc này.

Thưa quý vị đạo hữu, quý vị là những người phật tử kiên trung và thuần thành không kém bất kỳ dân tộc nào theo đạo Phật. Sự can đảm của quý vị trước những khó khăn xứng đáng được ca ngợi. Mặc dù quý vị có tâm đạo nhiệt thành và thuộc hạng người trí thức, quý vị luôn sử dụng trí lực để suy nghĩ và phân tích trước khi chấp nhận bất cứ điều gì.

Xin quý vị hãy nhớ rằng, giống như nhiều dân tộc Phật giáo khác ở Châu Á, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong không khí Phật giáo, và đây là di sản tinh thần vô giá của quý vị.

Dù theo Bắc tông hay Nam tông, tất cả quý vị đều là những người theo đạo nhiệt thành, là con chung của Đức Từ Phụ Gautama. Giáo lý duy nhất của Ngài dựa trên Tứ Diệu Đế hay Bốn Điều Chân Lý Thâm Diệu, không ai bị ép buộc phải tin mù quáng vào đó.

Nhiệm vụ của tất cả người phật tử Việt Nam là học Phật Pháp và thực hành phục vụ cho lợi ích của quốc gia.

Thật sự, người theo Bắc tông tập trung vào việc phục vụ, trong khi người theo Nam tông tập trung vào việc hành thiền. Tuy nhiên, trong khi tìm kiếm thời gian để hành thiền, chúng ta cũng có thể tìm cơ hội để phục vụ. Và trong khi phục vụ với tinh thần vị tha và không cầu lợi, chúng ta cũng có đủ thời gian để ngồi yên và tĩnh tâm, để tiến bộ về mặt tinh thần. Hai tính chất chính yếu của Phật Pháp – phục vụ và hành thiền – có thể dễ dàng hòa hợp và kết hợp.

Nếu có thể sống trong sự hiệp nhất và hòa hợp trong công việc Phật sự, chắc chắn quý vị sẽ đạt được sự tiến bộ về mặt vật chất và tinh thần đạo đức. Như vậy, quý vị sẽ đóng góp xứng đáng cùng với những quốc gia tiên tiến khác.

Dù Việt Nam có kích thước nhỏ bé, nhưng người Việt Nam có sự can đảm, cần cù, tinh xảo, trí năng và đạo hạnh. Nếu chia rẽ, chúng ta sẽ yếu đi. Nếu đoàn kết, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.

“Samagga hotha” – Hãy đoàn kết – đó là lời kêu gọi yêu mến của Đức Phật.

Được một vị Phật ra đời là điều kỳ diệu! Được một giáo lý cao minh là điều kỳ diệu! Được tái sinh làm người là điều kỳ diệu!

Cuộc sống, dù có quý phái, nhưng lại vô thể và không thể tránh khỏi cái chết. Cái chết sẽ đến chắc như thế. Vậy nên, xin hãy sử dụng thời gian ngắn ngủi trong cuộc sống này một cách đáng đáng, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê hương và cho toàn bộ nhân loại.

Phục vụ để trở nên hoàn toàn. Hoàn toàn để phục vụ.

Narada
Phật Đản, 1970