Đức Phật và Phật Pháp – Tỳ Khưu Narada Maha Thera

Tỳ Khưu NARADA MAHA THERA Việt dịch: Phạm Kim Khánh

TRI ÂN

Bản dịch quyển Te Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp) đã được cập nhật và bổ sung dựa trên phiên bản tiếng Anh cuối cùng của Thượng đế Nārada Mahā Thera vào năm 1980.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp vào công trình này. Đây là công lao chung của chúng ta.

Chúng tôi xin cùng với quý vị thành tâm dâng lên thanh tịnh và cao quý công đức này đến:

  • Các Tầy Tổ đã đi theo dấu chân của Đức Bổn Sư từ xa xưa, bảo tồn và truyền bá Pháp một cách nguyên vẹn cho chúng ta;
  • Các Tiền Bối đã đóng góp công lao để duy trì Tam Bảo và giúp Pháp được truyền thừa đến ngày nay;
  • Tất cả các vị Phật, Thiên và Long Vương từ khắp mọi nơi trên thế giới;
  • Các tổ tiên, cha mẹ, tổ truyền của chúng ta, cả còn sống và đã qua đời;
  • Tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài;

Nguyện tất cả được an lành và hạnh phúc trong Chánh Pháp.

Sunanda Phạm Kim Khánh

LỜI TỰA

Quyển Te Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp) được ấn hành tại Sài Gòn vào năm 1964 nhờ sự đóng góp từ các Phật tử Việt Nam.

Đạo hữu Phạm Kim Khánh, dưới danh pháp Sunanda, đã dành thời gian dịch bản tóm tắt này sang tiếng Việt để đáp lại khát khao của những người muốn hiểu biết về Đức Phật và Giáo Lý của Ngài.

Công lao này được ghi nhận bởi cộng đồng Phật tử Việt Nam.

Với tình hình hiện tại, Việt Nam không được yên ổn. Có nhiều người đang chịu đựng đau khổ về cả vật chất và tinh thần. Tình hình căng thẳng này không phù hợp với việc làm việc có tính chất tinh thần và đạo đức.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua giai đoạn bi thương do chiến tranh gây ra, dịch giả đã cố gắng dành thời gian và năng lượng để thực hiện công tác từ thiện này với hy vọng lan truyền Giáo Huấn của Đức Tượng Sư trên đất nước Việt Nam. Đây là một việc làm đáng khen ngợi. Chúc cho hòa bình sớm trở lại trên cả nước Việt Nam nhờ sức mạnh của công đức này.

Thưa quý vị, quý vị được biết đến như là những Phật tử trung thành và chân thành không thua kém bất kỳ dân tộc nào theo Phật Giáo. Sự dũng cảm của quý vị trước những khó khăn đáng ghi nhận. Mặc dù tâm đạo luôn hướng thiện, như những người trí thức, quý vị luôn sử dụng trí tuệ và luận lý trước khi chấp nhận bất kỳ điều gì.

Hãy nhớ rằng, giống như các dân tộc Phật Giáo khác ở châu Á, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong môi trường Phật Giáo và có di sản tinh thần vô giá của mình.

Dù là Bắc tông hay Nam tông, tất cả quý vị đều là những người yêu mến giáo lý, là con cái chung của Đức Từ Phủ Gotama. Giáo Lý duy nhất của Ngài dựa trên Tứ Diệu Đế, hay Bốn Chân Lý Tâm Diệu căn bản, là điều mà không ai bị ép buộc phải tin theo mù quáng.

Trách nhiệm của tất cả Phật tử Việt Nam là học Phật Pháp và thực hiện công việc từ thiện nhằm đóng góp vào lợi ích của quê hương.

Thực tế là người Bắc tông tập trung vào việc phục vụ, trong khi người Nam tông chú trọng vào hành thiền. Tuy nhiên, trong khi bạn dành một vài phút để hành thiền, bạn có thể tìm cơ hội để phục vụ. Và trong quá trình phục vụ một cách tự thân, không tìm kiếm lợi ích, bạn cũng có thể sử dụng thời gian đáng giá để ngồi tịnh tâm và tìm kiếm tiến bộ tinh thần. Cả hai khía cạnh quan trọng này của Phật Pháp – Phục vụ và Hành thiền – có thể hoà hợp và phối hợp dễ dàng.

Nếu bạn có thể sống an lành và hòa hợp trong công việc Phật sự, chắc chắn bạn sẽ đạt được nhiều tiến bộ, cả về mặt vật chất và tinh thần đạo đức. Như vậy, bạn sẽ đóng góp xứng đáng cùng với các quốc gia phát triển khác.

Dù Việt Nam có diện tích khá nhỏ, nhưng người Việt Nam dũng cảm, cần cù, tinh xảo, trí tuệ và đạo đức. Khi chia rẽ, bạn sẽ yếu đi. Khi đoàn kết, bạn sẽ mạnh mẽ. “Samagga hotha” – Hãy đoàn kết – đó là lời kêu gọi đầy lòng của Đức Phật. Được sinh ra là một vị Phật là một điều hy hữu! Được nhận lãnh một Giáo Lý cao minh là một điều hy hữu! Được tái sinh làm con người là một điều hy hữu!

Cuộc sống, mặc dù tạm thời, thật không chắc chắn và không ổn định. Cái chắc chắn là cái chết, và nó sẽ đến, không thể tránh khỏi. Vậy nên, hãy sử dụng thời gian ngắn ngủi trong cuộc sống này một cách xứng đáng để trở thành nguồn hạnh phúc cho chính bạn, quê hương và nhân loại. Phục vụ để trở thành toàn diện. Toàn diện để phục vụ.

Với lòng từ bi,
Nārada Phật Đản, 1970