Đọc kinh gì để trí tuệ sáng suốt?

Xin chào bạn Tuyết Nhi thân mến!

Kinh điển của Phật giáo có rất nhiều, và chúng tập trung vào thực hành và đạt đến Bát Thánh đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định). Quan trọng hơn cả là thành tựu giới-định-tuệ.

Tuy nhiên, không có một bản kinh Phật hay một vị Phật nào chỉ bằng cách tụng hay niệm đơn thuần sẽ cải thiện được trí nhớ và trí tuệ của chúng ta. Để cải thiện trí nhớ và trí tuệ, chúng ta cần xây dựng cuộc sống trên nền tảng của giới-định-tuệ.

Đầu tiên là thực hành giới (giữ 5 giới: không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không say nghiện). Năm giới này được Đức Phật chế định để trau dồi đạo đức và tăng cường phẩm hạnh cao quý. Giữ được năm giới sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên ổn định, thăng bằng, thanh thản và bình an. Điều này là cơ sở quan trọng để đạt đến sự an tịnh nội tâm.

Tụng kinh và niệm Phật là một trong những phương pháp giúp tâm an tịnh. Tuy nhiên, phương pháp quan trọng mà Đức Phật đã dạy để định tâm là thiền định. Tụng kinh chỉ giúp chúng ta đạt đến sự định, trong khi mục đích chính của việc tụng kinh là để hiểu con đường và cách thực hành thiền định. Tương tự, việc niệm Phật chỉ có tác dụng trợ duyên đưa đến sự định.

Nếu bạn muốn niệm Phật, hãy niệm 9 ân đức Phật bảo. Đức Như Lai bậc: 1.Ứng Cúng, 2.Chánh Biến Tri, 3.Minh Hạnh Túc, 4.Thiện Thệ, 5.Thế Gian Giải, 6.Vô Thượng Sĩ-Điều Ngự Trượng Phu, 7.Thiên Nhơn Sư, 8.Phật, 9.Thế Tôn. Bạn có thể niệm một hoặc cả chín ân đức. Hãy hiểu rõ ý nghĩa của từng ân đức và niệm từ một đến hàng trăm lần, hàng ngàn lần… với lòng biết ơn, với tâm kính quý và hoan hỷ, sẽ xây dựng lòng tin tưởng trong sạch và sâu sắc với Đức Phật. Niệm ân đức Phật bảo có thể đưa đến sự cận kề.

Thực tế, niệm ân đức Phật bảo chỉ là một trong 40 đề mục thiền chỉ. Mỗi người có thể chọn một hoặc nhiều đề mục phù hợp để tu tập. Thực hành thiền định với các đề mục thiền chỉ mới đem lại sự an tịnh nội tâm, là nền tảng của trí tuệ. Khi nội tâm được lắng dịu, ổn định, tâm không bị rối loạn, khả năng tập trung sẽ cao hơn. Từ đây, trí nhớ sẽ được cải thiện đáng kể, sự thông minh được phát triển, rất hữu ích trong học tập và nghiên cứu khoa học, và cuối cùng là đạt được thành tựu trí tuệ.

Tiếp tục tu tập thiền quán để nhận biết rõ sự vô thường và vô ngã của mọi sự vật. Chỉ khi nhận thức được sự vô thường, vô ngã, ta mới có thể đạt được thành tựu trí tuệ. Trí tuệ này khác biệt với sự thông minh, sáng suốt theo thế thường. Vì vậy, cố gắng thiết lập cuộc sống theo giới-định-tuệ, bằng cách giữ giới và tu tập định tâm, chúng ta mới có thể cải thiện trí nhớ và phát triển sự thông minh sáng suốt, và từ đó đạt được thành tựu trí tuệ.

Chúc bạn luôn tinh tấn!