Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc

Thực hiện các chỉ đạo trong Văn bản số 3748/UBND-KTTH, ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Kon Tum, Ban quản lý Khu kinh tế muốn trả lời một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc. Dưới đây là câu trả lời:

Công ty muốn tiếp tục thuê đất tại KCN Hòa Bình

Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc đã kiến nghị tiếp tục thuê đất và thanh toán các khoản tài chính liên quan tại lô đất C2A KCN Hòa Bình.

Trả lời: Vi phạm nghĩa vụ và yêu cầu trả lại đất

Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc đã thuê lại quyền sử dụng đất kèm theo hạ tầng tại KCN Hòa Bình, với diện tích là 14.125,5m2, trong thời hạn thuê là 46 năm từ ngày 01/9/2011 (theo hợp đồng số 15/HĐ/TLĐGVSDHT ngày 15/9/2011 và Phụ lục hợp đồng số 16/PLHĐ/TLĐGVSDHT ngày 31/10/2011).

Tuy nhiên, Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc không sử dụng đất hiệu quả và không nộp tiền thuê quyền sử dụng đất theo hợp đồng, dù đã được thông báo và đôn đốc nhiều lần. Tổng số tiền nợ từ năm 2013 đến ngày 31/12/2018 là 723.897.711 đồng.

Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng thuê đất đã ký kết giữa hai bên. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Hợp đồng, khi quá 30 ngày kể từ ngày nộp tiền thuê quyền sử dụng đất mà Công ty không đóng nộp đầy đủ, Bên A có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng và thu hồi lại lô đất thuê lại. Đồng thời, Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc cũng vi phạm Điểm g Khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai, có nghĩa là Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, Nhà nước có quyền thu hồi đất.

Vì vậy, vào ngày 25/12/2017, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã khởi kiện Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc ra Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum. Tòa án đã ra quyết định sơ thẩm số 02/2019/DS-ST ngày 02/01/2019 về tranh chấp hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Bình. Quyết định phúc thẩm số 409/2019/QĐ-PT ngày 01/10/2019 đã được ban hành bởi Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum. Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã mở phiên tòa giám đốc thẩm về tranh chấp hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng KCN Hòa Bình (Quyết định 18/2022/DS-GĐT ngày 20/4/2022).

Theo Quyết định số 18/2022/DS-GĐT, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã đánh giá rằng Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 409/2019/QĐ-PT ngày 01/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum là hợp lệ và đúng pháp luật. Tòa án đã không chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 22/KNGĐT-VKS-DS ngày 03/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và đã giữ nguyên Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 409/2019/QĐ-PT ngày 01/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.

Do đó, Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc phải trả lại cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế số tiền thuê đất là 723.897.711 đồng và trả lại quyền sử dụng đất có diện tích 14.125,5m2. Ngoài ra, công ty còn phải tháo dỡ và san lấp các công trình như sân lát đá 629,3m2, sân bê tông 1.995,07m2, hồ cá, bể xử lý nước thải, hệ thống mương nước,… để trả lại quyền sử dụng đất cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế.

Hiện nay, Chi cục thi hành án thành phố Kon Tum đang tiếp nhận và tiến hành thủ tục thi hành bản án theo quy định của pháp luật. Do đó, việc doanh nghiệp muốn tiếp tục thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính không phù hợp.

[Kết thúc]

Xem văn bản tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Related Posts