Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn: Siêu Sanh và Trừ Ác

Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn – một thần chú có sức mạnh đặc biệt được thể hiện trong việc siêu sanh và trừ ác. Đây là một phương pháp linh thiêng có thể giúp chúng ta giảm bớt nghiệp lực, trốn tránh khỏi những quả báo đáng sợ và đạt được một cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Sức mạnh của Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn

Theo bát quái đạo, chúng ta sinh ra trong một thế giới đầy ác đạo và bị vướng vào nghiệp lực. Tuy nhiên, nếu chúng ta chịu cải tạo bản thân, tự thiện hóa và tìm kiếm sự trì giới từ Chú Tỳ Lô, chúng ta có thể tránh được những hình phạt đáng sợ.

Chú lực của Chú Tỳ Lô là một sức mạnh siêu nhiên, có thể chiếu sáng vào thân xác và giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi cảnh đau khổ và vượt qua vòng luân hồi. Với sự trợ giúp của Chú Tỳ Lô, chúng ta có thể siêu sanh và về nước Cực Lạc tây phương, không còn bị đọa lạc.

Chơn ngôn của Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn

Chơn ngôn: “Án A Mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ Mẫu Nại Ra. Mạ Nỉ Bát Nạp Mạ Nhập Phạ Ra Bát Ra Mạt Đa Dã Hồng.”

Ôm, A Mô Ga, Vai Rô Ca Na, Ma Ha Mu Ra, Ma Ni Bát Mê, Gia La, Rát Va Tay Da, Hum .

Úm A mộ già Vĩ lô tả nẵng Ma ha Mẫu nại ra Ma nĩ Bát nạp mạ Nhập phạ lã Bát ra miệt đa dã Hồng.

Phương pháp tán sa với Chú Tỳ Lô

Để sử dụng chú lực của Chú Tỳ Lô, chúng ta có thể thực hiện phương pháp tán sa. Đầu tiên, lấy cát từ lòng sông và phơi khô. Sau đó, trộn cát với châu sa và thần sa trong một chén nước sạch. Bằng tay kiết ấn Bảo Thủ, bưng chén cát, và tay mặt kiết ấn Cát Tường.

Mắt nhìn chén cát, miệng tụng chú Tỳ Lô 108 biến trong ba đêm. Sau đó, đem cát đã tụng lên mồ mả hoặc thi hài của người chết trùng, hay người chết không thể siêu sanh. Phương pháp này sẽ giúp chúng ta đạt được siêu sanh và trở thành cư dân của cõi Phật.

Kết luận

Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn là một nguồn sức mạnh vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Với sự trợ giúp của Chú Tỳ Lô, chúng ta có thể giảm bớt nghiệp lực, siêu sanh và trốn tránh những quả báo đáng sợ. Hãy áp dụng phương pháp tán sa và sử dụng chú lực của Chú Tỳ Lô để đạt được cuộc sống an lành và hạnh phúc.