Chú Đại Bi: Một nguồn sức mạnh linh nghiệm

Chú Đại Bi

Chú Đại Bi – một bảo vật bất diệt được truyền từ Bồ Tát Quán Thế Âm, đã được tụng kinh qua không gian và thời gian. Với oai lực và linh nghiệm đã được chứng minh, Thần Chú Đại Bi đã trở thành nguồn sức mạnh vô cùng quan trọng trong các nghi lễ và niệm phật thuộc truyền thống Phật giáo Đại thừa.

Nguồn gốc của Chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ “Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni”. Trong bài giảng đó, đức Thích Ca Phật đã diễn thuyết trước mặt các vị Bồ Tát, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long và các Đại thánh tăng như Ma Ha Ca Diếp và A Nan… tại núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka) – một hải đảo ở phía Nam Ấn Độ, được coi như là nơi Quán Thế Âm thường trụ.

Điều này được chứng minh bởi phần mở đầu trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, câu nói quen thuộc của A Nan “Như thế tôi nghe”, và các cuộc thảo luận giữa A Nan và Thích Ca Phật được ghi lại trong kinh.

Sau đó, Chú Đại Bi đã được Thiền sư Dà Phạm Đạt Ma – một vị Thiền sư Ấn Độ – du hóa qua Trung Quốc và dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa. Cuối cùng, Hoà Thượng Thích Thiền Tâm đã chuyển ngữ Chú Đại Bi sang tiếng Việt.

Sức mạnh linh thiêng của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi bản tiếng Phạn

Với oai lực và linh nghiệm đã được chứng minh qua không gian và thời gian, Thần Chú Đại Bi đã trở thành một phần không thể thiếu trong các khoá lễ và nghi thức tụng niệm chính của các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Đại thừa như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.

Ý nghĩa của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi mang trong mình ý nghĩa sâu sắc và ý nghĩa to lớn. Tụng Chú Đại Bi là một phương pháp giúp chúng ta đạt cứu cánh giác ngộ. Điều này không thể thiếu phương pháp thiền định. Tuy nhiên, nhiều người phật tử bình thường khó hiểu được ý nghĩa của Thiền và có xu hướng coi nó như một điều gì đó mông lung, trừu tượng và huyền bí.

Nếu một người tụng Chú Đại Bi năm biến chú trong một ngày đêm, tất cả tội nặng trong trăm ngàn kiếp sinh tử đều sẽ được diệt trừ.

Nếu một người xâm tổn tài sản và thức ăn của thường trụ, họ sẽ mang tội rất nặng. Ngay cả khi có ngàn vị Phật ra đời, họ cũng không thể sám hối. Chính Chú Đại Bi đã tiêu diệt tất cả tội chướng đó. Khi tụng Chú Đại Bi, 10 phương đạo sư đến làm chứng minh và tiêu diệt tất cả tội ác và chướng nạn.

Chú Đại Bi bản tiếng Việt

Bất cứ ai tụng Chú Đại Bi đều có thể tiêu hết tất cả tội ác nghiệp nặng như phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm cắp của tăng sự và làm nhơ phạm hạnh. Tuy nhiên, chỉ có một điều kiện duy nhất là không sinh lòng nghi khi tụng Chú Đại Bi. Nếu có sự nghi ngờ đó, tội nhỏ vẫn còn tồn tại.

Tụng Chú Đại Bi cũng giúp chúng ta tránh khỏi tai họa và tạo điều kiện thuận lợi trong cuộc sống. Nếu tụng Chú Đại Bi, chúng ta sẽ như tắm gội trong sông, hồ hay biển cả. Nước tắm gội từ người tụng sẽ rửa sạch tất cả nghiệp nặng và tội ác, giúp chúng ta siêu sinh về phương Tịnh Độ và không còn phải trọng sinh nữa.

Hơn nữa, khi tụng Chú Đại Bi, thậm chí âm thanh pháp âm cũng được các thiên ma ngoại đạo, thiên, long và quỷ thần nghe thấy. Đối với người tụng, chúng sẽ tỏ lòng tôn kính và tôn trọng như đối với Phật.

Người tụng cũng nên nhận biết rằng họ chính là tạng Phật thân, được tất cả Như Lai yêu quý. Họ cũng là tạng quang minh, bởi ánh sáng của Như Lai chiếu đến nơi họ.

Hơn nữa, người tụng cũng là tạng từ bi, luôn sử dụng Chú Đại Bi để cứu độ chúng sinh. Họ cũng là tạng diệu pháp, nối tiếp tất cả các môn đà ra ni. Họ là tạng thiền định, hiện diện trong trăm ngàn tam muội. Họ là tạng hư không, sử dụng không huệ để quan sát chúng sinh.

Họ cũng là tạng vô úy, luôn được thiên, long và thiên thần bảo trợ. Họ là tạng diệu ngữ, âm thanh từ Chú Đại Bi trong miệng không bao giờ cạn. Họ là tạng thường trụ, tránh được thiên tai và ác kiếp. Họ là tạng giải thoát, không bị thiên ma ngoại đạo tổn hại. Họ là tạng dược vương, sử dụng Chú Đại Bi để trị bệnh cho chúng sinh.

Cuối cùng, họ là tạng thần thông, tự do đi lại ở tất cả các cõi Phật. Công đức của người tụng không thể khen ngợi đủ.

Tầm quan trọng của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là một nguồn sức mạnh linh nghiệm không thể thiếu đối với các tín đồ Phật giáo. Tụng Chú Đại Bi giúp chúng ta tránh được tội ác, tạo điều kiện thuận lợi trong cuộc sống và tiến gần đến giác ngộ.

Nếu bạn muốn cập nhật kiến thức Phật giáo nhanh chóng, hãy truy cập Tạp chí Nghiên cứu Phật học trên các mạng xã hội như Facebook, Website và Youtube.

Chú thích & Tài liệu tham khảo:
[1] “Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni”- Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ – người xứ Tây Thiên Trúc Hán dịch; Việt Dịch: HT.Thích Thiền Tâm