Chú Đại Bi – Bài Kinh Linh Thiêng của Đạo Phật

Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn về một bài kinh Quan Âm đặc biệt trong Đạo Phật – Chú Đại Bi. Chú Đại Bi là một bài kinh linh thiêng, có tên gốc là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quán Thế Âm. Được ngắn gọn thành 84 câu, bài kinh này chứa đựng những lời nghi thức ca ngợi sự vô lượng, vô biên của trái tim Quan Âm.

Chú Đại Bi – Bước vào Thế Giới Thiền Đường

Chú Đại Bi là một trong những bài kinh quan trọng nhất trong Đạo Phật, thu hút hàng triệu người tìm đến trong cuộc sống hiện đại. Những câu văn trong kinh mang đến cho chúng ta sự an lạc và niềm tin vào nguồn sáng tâm linh.

Bản Chú Đại Bi 84 câu

Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có tổng cộng 84 câu, với 415 chữ.

Dưới đây là một số câu trong bản Chú Đại Bi:

  • “Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da”
  • “Nam mô a rị da”
  • “Bà lô yết đế thước bát ra da”
  • “Bồ Đề tát đỏa bà da”
  • “Ma ha tát đỏa bà da”
  • “Ma ha ca lô ni ca da”
  • “Án”
  • “Tát bàn ra phạt duệ”
  • “Số đát na đát tỏa”

Với những câu này, chúng ta thể hiện lòng thành kính và cầu nguyện đến Quan Âm.

Phước Lợi Của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi không chỉ là một bài kinh mà còn mang đến những phước lợi to lớn cho người tu hành. Tụng kinh này giúp chúng ta tạo điều kiện thuận lợi để thanh tịnh tâm hồn, giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và đạt được sự an lạc tâm linh.

Đồng thời, Chú Đại Bi cũng giúp chúng ta cải thiện sức khỏe và tăng cường sự bình an trong cuộc sống hàng ngày. Bằng việc tập trung vào việc ngâm ngâm Chú Đại Bi, ta có thể giải phóng tâm linh và đạt được trạng thái tuệ giác.

Tham Gia Cùng Hàng Triệu Người Tụng Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là một bài kinh quan trọng trong Đạo Phật và đã được hàng triệu người trên khắp thế giới ngâm ngẩm và tụng kinh hàng ngày. Từ Việt Nam đến các nước khác, Chú Đại Bi là một câu chuyện văn hóa tâm linh rất quan trọng và thiêng liêng.

Hãy tham gia cùng hàng triệu người trong việc tu hành Chú Đại Bi để trang bị cho mình sự cân bằng và an lạc. Từ việc này, hãy để trái tim và tâm linh của bạn được thức tỉnh và an vui.

Chú Đại Bi

Chú Đại Bi sẽ là nguồn cảm hứng và niềm hy vọng cho cuộc sống của bạn. Hãy trải nghiệm sự tha thứ và yêu thương mà Chú Đại Bi mang lại và hãy đón nhận sự chữa lành và bình an trong tâm hồn.

Related Posts