Năm nào là lựa chọn tốt cho chồng tuổi Nhâm Thân và vợ tuổi Đinh Sửu để sinh con?

Chắc hẳn, đối với nhiều cặp vợ chồng, việc chọn năm sinh con là một quyết định quan trọng trong cuộc sống gia đình. Có nhiều yếu tố mà chúng ta nên xem xét để đảm bảo rằng năm sinh con của chúng ta sẽ tương hợp với các yếu tố quan trọng như Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của cha mẹ.

Để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về việc chọn năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân và vợ tuổi Đinh Sửu, hãy xem xét các điểm sau đây:

Năm sinh của bố: 1992

Năm âm lịch: Nhâm Thân
Ngũ hành: Kim – Kiếm phong Kim (Sắt đầu kiếm)

Năm sinh của mẹ: 1997
Năm âm lịch: Đinh Sửu
Ngũ hành: Thuỷ – Giản hạ Thuỷ (Nước dưới lạch)

 • Khi chọn năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân và vợ tuổi Đinh Sửu, chúng ta cần quan tâm đến các yếu tố Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của cha mẹ để xem liệu chúng có hợp với ngũ hành của con hay không. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can và Địa chi của cha mẹ nên phù hợp với Thiên can và Địa chi của con. Thông thường, nếu con không hợp với cha mẹ, chúng ta gọi đó là Tiểu hung, và nếu cha mẹ không hợp với con, chúng ta gọi đó là Đại hung. Vì vậy, chúng ta cần tránh Đại hung và, nếu buộc lòng phải chọn, thì hãy chọn Tiểu hung. Bình thường, con không xung và không khắc với cha mẹ là tốt nhất, thậm chí nên có mối quan hệ tương sinh và tương hợp với con.

1. Dự kiến sinh con năm 2015

Năm âm lịch: Ất Mùi
Ngũ hành: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát)

 • Ngũ hành sinh khắc: Ngũ hành của con là Kim, bố là Kim, mẹ là Thuỷ. Như vậy, ngũ hành của bố không tương sinh và không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được. Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt. Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2.5/4
 • Thiên can xung hợp: Thiên can của con là Ất, bố là Nhâm, mẹ là Đinh. Như vậy, thiên can của bố không tương sinh và không tương khắc với can của con, chấp nhận được. Thiên can của mẹ không tương sinh và không tương khắc với can của con, chấp nhận được. Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2
 • Địa chi xung hợp: Địa chi của con là Mùi, bố là Thân, mẹ là Sửu. Như vậy, địa chi của bố không tương sinh và không tương khắc với chi của con, chấp nhận được. Địa chi của mẹ là Sửu tương hợp với Mùi của con, rất tốt. Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4
  Kết luận: Tổng điểm là 6/10

2. Dự kiến sinh con năm 2016

Năm âm lịch: Bính Thân
Ngũ hành: Hoả – Sơn hạ Hoả (Lửa chân núi)

 • Ngũ hành sinh khắc: Ngũ hành của con là Hoả, bố là Kim, mẹ là Thuỷ. Như vậy, ngũ hành của bố là Kim tương khắc với Hoả của con, không tốt. Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt. Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4
 • Thiên can xung hợp: Thiên can của con là Bính, bố là Nhâm, mẹ là Đinh. Như vậy, thiên can của bố là Nhâm tương khắc với Bính của con, không tốt. Thiên can của mẹ không tương sinh và không tương khắc với can của con, chấp nhận được. Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2
 • Địa chi xung hợp: Địa chi của con là Thân, bố là Thân, mẹ là Sửu. Như vậy, địa chi của bố không tương sinh và không tương khắc với chi của con, chấp nhận được. Địa chi của mẹ không tương sinh và không tương khắc với chi của con, chấp nhận được. Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4
  Kết luận: Tổng điểm là 1.5/10

alt text

Ngoài ra, chúc các bạn chúc mừng với việc chọn năm sinh con phù hợp!

Đọc nhiều

Chúc các bạn chọn được năm sinh con phù hợp!