Chồng Bính Dần, vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào để mang lại may mắn, thành công cho cả gia đình?

Để đánh giá sự xung hợp tuổi con với bố mẹ, chúng ta cần xem xét các tiêu chí quan trọng như ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra kết luận đánh giá chi tiết về sự phù hợp giữa các yếu tố này.

Ngũ hành sinh khắc

Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con hợp với cha mẹ khi ngũ hành sinh khắc và không hợp con khi ngũ hành không sinh khắc. Điểm số được gán như sau: Tiểu Cát (1,5 điểm) cho con hợp cha mẹ, Đại Cát (2 điểm) cho cha mẹ hợp con, Tiểu Hung (0 điểm) cho con không hợp cha mẹ, Đại Hung (0 điểm) cho cha mẹ không hợp con. Do đó, tránh nguy cơ con không hợp với cha mẹ, tốt nhất là chọn ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, tạo sự bình hòa (1 điểm) mà không tương sinh và không tương khắc với con.

Thiên can xung hợp

Thiên can là các cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt) được đánh số theo chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ. Một sự tương hóa tốt nhất là khi thiên can của cha mẹ tương hóa (1 điểm) với con, tạo một sự bình hòa (0,5 điểm) mà không tương hóa và không tương xung với con.

Địa chi xung hợp

Địa chi là các cặp tương ứng với 12 con Giáp trong chu kỳ 12 năm. Có các loại xung hợp như Tương Hình, Lục Xung, Lục Hại, Tứ Hành Xung, Lục Hợp, Tam Hợp. Mối quan hệ xung hợp của địa chi cha mẹ với con là yếu tố quan trọng, với mức điểm tốt nhất là tương hợp (2 điểm), bình hòa (1 điểm) khi không tương hợp và không tương xung với con.

Sau khi xem xét các yếu tố trên, chúng ta có thể đưa ra kết luận về sự xung hợp giữa chồng Bính Dần sinh năm 1986 và vợ Canh Ngọ sinh năm 1990 để sinh con trong các năm tiếp theo:

1. Chồng Bính Dần 1986 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2021 có tốt không?

Năm 2021 là năm Tân Sửu, tức tuổi con trâu. Đặc điểm của tuổi này là Đất trên tường thành. Hợp với mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ.

2. Chồng Bính Dần 1986 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2022 có tốt không?

Năm 2022 là năm Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Đặc điểm của tuổi này là Hổ qua rừng. Hợp với mệnh Kim, Kim Bạch Kim.

3. Chồng Bính Dần 1986 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2023 có tốt không?

Năm 2023 là năm Quý Mão, tức tuổi con mèo. Đặc điểm của tuổi này là Mèo qua rừng. Hợp với mệnh Kim, Kim Bạch Kim.

4. Chồng Bính Dần 1986 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2024 có tốt không?

Năm 2024 là năm Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Đặc điểm của tuổi này là Rồng ẩn ở đầm. Hợp với mệnh Hỏa, Phúc Đăng Hỏa.

5. Chồng Bính Dần 1986 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2025 có tốt không?

Năm 2025 là năm Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Đặc điểm của tuổi này là Rắn rời hang. Hợp với mệnh Hỏa, Phúc Đăng Hỏa.

6. Chồng Bính Dần 1986 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2026 có tốt không?

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Đặc điểm của tuổi này là Ngựa chạy trên đường. Hợp với mệnh Thủy, Thiên Hà Thủy.

7. Chồng Bính Dần 1986 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2027 có tốt không?

Năm 2027 là năm Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Đặc điểm của tuổi này là Dê lạc đàn. Hợp với mệnh Thủy, Thiên Hà Thủy.

Như vậy, chúng ta có thể xem xét các thông tin trên để đưa ra quyết định lựa chọn năm sinh con phù hợp cho chồng Bính Dần sinh năm 1986 và vợ Canh Ngọ sinh năm 1990.