Bố 1983 mẹ 1987 sinh con năm nào tốt?

Bạn đang tìm hiểu về việc chồng sinh năm 1983 và vợ sinh năm 1987 nên sinh con vào năm nào để mang lại may mắn và thịnh vượng? Hãy cùng xem các yếu tố phong thủy và lời khuyên cho bố 1983 và mẹ 1987 trong việc chọn năm sinh con.

Chồng 1983 Vợ 1987 sinh con năm nào tốt?

Chồng sinh năm 1983 có Thiên Can là Quý (Thủy) và Địa Chi là Hợi (Thủy), thuộc ngũ hành Đại Hải Thủy. Còn vợ sinh năm 1987 có Thiên Can là Đinh (Hỏa) và Địa Chi là Mão (Mộc), thuộc ngũ hành Lư Trung Hỏa.

Chồng 1983 và Vợ 1987 sinh con năm 2024 có tốt không?

Đối với năm sinh con 2024, ta xem xét các yếu tố sau:

 • Ngũ hành: Bố và mẹ có mối tương quan không tốt.
 • Thiên Can: Cả bố và mẹ đều bình thường.
 • Địa chi: Bố bình thường, mẹ có tương hợp.
 • Du niên: Không ảnh hưởng.
 • Tràng sinh: Đạt điểm tối đa.
 • Hạn tuổi: Không có yếu tố xấu.
 • Lộc tồn – Quý nhân: Không có.

Với tổng điểm là 2.5/10 cho cả con trai và con gái, ta có thể kết luận rằng năm 2024 không phải là năm tốt để sinh con.

Chồng 1983 và Vợ 1987 sinh con năm 2025 có tốt không?

Đối với năm sinh con 2025, ta xem xét các yếu tố sau:

 • Ngũ hành: Bố và mẹ có mối tương quan không tốt.
 • Thiên Can: Bố sinh và mẹ bình thường.
 • Địa chi: Bố có lục xung và mẹ bình thường.
 • Du niên: Bố công sinh và mẹ bình thường.
 • Tràng sinh: Đạt điểm tối đa.
 • Hạn tuổi: Không có yếu tố xấu.
 • Lộc tồn – Quý nhân: Có Lộc Tồn Âm Quý Nhân.

Với tổng điểm là 4/10 cho con trai và 5/10 cho con gái, ta có thể xem năm 2025 là một năm bình thường để sinh con.

Chồng 1983 và Vợ 1987 sinh con năm 2026 có tốt không?

Đối với năm sinh con 2026, ta xem xét các yếu tố sau:

 • Ngũ hành: Bố và mẹ có mối tương quan tốt.
 • Thiên Can: Bố và mẹ đều bình thường.
 • Địa chi: Bố bình thường và mẹ có tứ hành xung.
 • Du niên: Bố công sinh và mẹ sinh khí.
 • Tràng sinh: Đạt điểm tối đa.
 • Hạn tuổi: Không có yếu tố xấu.
 • Lộc tồn – Quý nhân: Không có.

Với tổng điểm là 2.5/10 cho con trai và 3.5/10 cho con gái, ta có thể kết luận rằng năm 2026 không phải là năm tốt để sinh con.

Chồng 1983 và Vợ 1987 sinh con năm 2027 có tốt không?

Đối với năm sinh con 2027, ta xem xét các yếu tố sau:

 • Ngũ hành: Bố và mẹ có mối tương quan tốt.
 • Thiên Can: Bố có khắc và mẹ bình hòa.
 • Địa chi: Bố và mẹ cùng tam hợp.
 • Du niên: Bố không ảnh hưởng và mẹ sinh khí.
 • Tràng sinh: Đạt điểm tối đa.
 • Hạn tuổi: Không có yếu tố xấu.
 • Lộc tồn – Quý nhân: Không có.

Với tổng điểm là 4.5/10 cho con trai và 5.5/10 cho con gái, ta có thể xem năm 2027 là một năm bình thường để sinh con.

Chồng 1983 và Vợ 1987 sinh con năm 2028 có tốt không?

Đối với năm sinh con 2028, ta xem xét các yếu tố sau:

 • Ngũ hành: Bố và mẹ có mối tương quan tốt.
 • Thiên Can: Bố hợp và mẹ bình thường.
 • Địa chi: Bố có lục hại và mẹ bình thường.
 • Du niên: Bố sinh khí và mẹ sinh khí.
 • Tràng sinh: Đạt điểm tối đa.
 • Hạn tuổi: Không có yếu tố xấu.
 • Lộc tồn – Quý nhân: Không có.

Với tổng điểm là 6/10 cho cả con trai và con gái, ta có thể kết luận rằng năm 2028 là một năm khá hợp để sinh con.

Kết luận: Chồng sinh năm 1983 và vợ sinh năm 1987 nên chọn năm 2028 để sinh con sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng.