Tìm hiểu ý nghĩa của câu “Tay nam 1 đường thành vàng bạc, tay nữ 1 đường bỏ người nuôi”

Theo quan điểm Trung Hoa cổ, việc đọc vận mệnh từ bàn tay có khả năng dự đoán chính xác như việc đọc vận mệnh từ khuôn mặt hoặc tử vi. Đối với những người chuyên môn về tướng số, đường chỉ trên bàn tay có thể cung cấp nhiều thông tin vô tận.

Sách “Tướng Lý Hằng Chân” cho rằng: “Tay chân giống như cành cây, đường trên tay giống như nhánh cây, việc đi loạn nhịp không tốt”.

Mỗi người có những đặc điểm riêng trong đường chỉ tay của họ, nhưng hầu hết mọi người đều có ba đường. Ba đường chỉ tay này thường được xem như biểu tượng cho ba yếu tố quan trọng trong cuộc sống con người: trí tuệ, tình cảm và sức khỏe.

Tuy nhiên, một số người có hiện tượng “bàn tay ngang”, có nghĩa là lòng bàn tay chỉ có một đường chạy ngang. Theo truyền thống tướng số Trung Hoa cổ, người đàn ông có “bàn tay ngang” chỉ có một đường chỉ tay là điềm tốt. Tay trái có một đường là “tay giữ quan”, tay phải có một đường là “tay giữ vàng”. Người đàn ông chỉ có một đường chỉ tay đi ngang được coi là người có khả năng kinh doanh hoặc nắm giữ quyền lực. Những người này thường có tính cách quyết đoán, lý trí, có ý chí và sẵn sàng đối mặt với khó khăn và kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu, dễ dàng đạt được thành công lớn.

Ngược lại, nếu phụ nữ có “bàn tay ngang”, nghĩa là chỉ có một đường chỉ tay trên lòng bàn tay, ý nghĩa sẽ khác đi. Theo truyền thống tướng số Trung Hoa cổ, phụ nữ chỉ có một đường chỉ tay được cho là người có “số khắc”. Quan niệm cổ xưa “tam tòng tứ đức” yêu cầu sự phục tùng và chịu đựng của phụ nữ, với tiêu chuẩn cao nhất là “công, dung, ngôn, hạnh”.

Trong khi đó, phụ nữ có “bàn tay ngang” được cho là có tính cách quyết đoán, không khuất phục và có chính kiến riêng. Trên thực tế, trong một xã hội có quan niệm phân biệt giới tính và vai trò, những người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập thường không được hoan nghênh.

Nếu việc “theo cha, theo chồng, theo con” được xem là trách nhiệm của phụ nữ, thì có quan điểm hay có ý kiến riêng sẽ bị xem là xấu, là vi phạm “theo cha, theo chồng, theo con”. Những gia đình có con gái như thế, nếu muốn thay đổi vận mệnh, sẽ chỉ có thể bỏ qua để người khác nuôi.

Vì vậy, ý nghĩa chính của câu “Tay nam 1 đường thành vàng bạc, tay nữ 1 đường bỏ người nuôi” thực chất là quan điểm về sự phân chia vai trò và giới tính trong văn hóa Trung Hoa cổ đại. Phụ nữ trong một xã hội như vậy được yêu cầu tuân thủ và phục tùng, trong khi những phụ nữ có tính cách mạnh mẽ thường bị coi là khác biệt, nguy hiểm và cần phải cảnh giác và kiểm soát.

Chúng ta có thể thấy rằng, tương lai của con người vẫn phụ thuộc vào sự quyết định của từng cá nhân, không nên để những quan niệm cũ làm sai lệch.