Làm thế nào để bật/tắt rung hoặc âm thanh khi nhấn phím hoặc loại bỏ âm thanh hoặc rung khi gõ?

Thiết bị di động của bạn có thể rung và phát ra âm thanh khi bạn gõ văn bản. Đây là cách bạn có thể điều chỉnh cài đặt này trên hệ điều hành Android.

Android 10 trở lên (sử dụng bàn phím Gboard)

Cách bật rung và âm thanh khi nhấn phím khi gõ văn bản

 1. Từ màn hình chính, nhấn vào Cài đặtHệ thốngNgôn ngữ và nhập liệu (hoặc Bàn phím chữ) → Bàn phím ảoGboard.
 2. Tìm và nhấn vào Tùy chọn.
 3. Tìm và nhấn vào Âm thanh khi nhấn phím để bật hoặc tắt.
 4. Tìm và nhấn vào Phản hồi rung khi nhấn phím để bật hoặc tắt.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấn vào Sử dụng chế độ rung mặc định của Android nếu chế độ rung tổng thể của thiết bị được bật.

Android 8.0 hoặc 9.0 (sử dụng bàn phím SwiftKey)

Cách bật rung và âm thanh khi nhấn phím khi gõ văn bản

 1. Từ màn hình chính, nhấn vào Cài đặtHệ thốngNgôn ngữ và nhập liệuBàn phím ảoBàn phím SwiftKey.
 2. Nhấn vào Âm thanh & Rung.
 3. Nhấn vào Rung khi nhấn phím để bật, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh cường độ rung.
 4. Nhấn vào Âm lượng nhấn phím để bật, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh âm lượng.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấn vào Sử dụng chế độ rung mặc định của Android nếu chế độ rung tổng thể của thiết bị được bật.

Android 7 hoặc cũ hơn:

Android 7.0 (sử dụng bàn phím SwiftKey)

Cách bật rung và âm thanh khi nhấn phím khi gõ văn bản

 1. Từ màn hình chính, nhấn vào Cài đặtNgôn ngữ và nhập liệuBàn phím ảoBàn phím SwiftKey.
 2. Nhấn vào Âm thanh & Rung.
 3. Nhấn vào nút chuyển Rung khi nhấn phím để bật, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh cường độ rung.
 4. Nhấn vào nút chuyển Âm lượng nhấn phím để bật, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh âm lượng.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấn vào nút chuyển Sử dụng chế độ rung mặc định của Android nếu chế độ rung tổng thể của thiết bị được bật.

Android 6.0 (sử dụng bàn phím SwiftKey)

Cách bật rung và âm thanh khi nhấn phím khi gõ văn bản

 1. Từ màn hình chính, nhấn vào Cài đặtNgôn ngữ và nhập liệuBàn phím SwiftKey.
 2. Nhấn vào Âm thanh & Rung.
 3. Nhấn vào hộp kiểm Rung khi nhấn phím để bật, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh cường độ rung.
 4. Nhấn vào hộp kiểm Âm lượng nhấn phím để bật, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh âm lượng.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấn vào hộp kiểm Sử dụng chế độ rung mặc định của Android nếu chế độ rung tổng thể của thiết bị được bật.

Bật rung và âm thanh khi nhấn phím (sử dụng bàn phím Xperia)

Android 7.0

Cách bật rung và âm thanh khi nhấn phím khi gõ văn bản

 1. Tìm và nhấn vào Cài đặtNgôn ngữ và nhập liệuBàn phím ảo.
 2. Nhấn vào Bàn phím Xperia.
 3. Nhấn vào Phản hồi khi nhấn phím.
 4. Kéo thanh trượt bên cạnh Rung khi nhấn phím sang phải.
 5. Nhấn vào Cường độ rung và kéo thanh trượt để điều chỉnh cường độ rung.
 6. Để bật âm thanh, hãy kéo thanh trượt bên cạnh Âm thanh khi nhấn phím sang phải.

Android 6.0

Cách bật rung và âm thanh khi nhấn phím khi gõ văn bản

 1. Tìm và nhấn vào Cài đặtNgôn ngữ và nhập liệu.
 2. Nhấn vào Bàn phím Xperia.
 3. Nhấn vào Phản hồi khi nhấn phím.
 4. Kéo thanh trượt bên cạnh Rung khi nhấn phím sang phải.
 5. Nhấn vào Cường độ rung và kéo thanh trượt để điều chỉnh cường độ rung.
 6. Để bật âm thanh, hãy kéo thanh trượt bên cạnh Âm thanh khi nhấn phím sang phải.

Android 5.1

Cách bật rung và âm thanh khi nhấn phím khi gõ văn bản

 1. Tìm và nhấn vào Cài đặtNgôn ngữ và nhập liệu.
 2. Nhấn vào Bàn phím Xperia.
 3. Nhấn vào Âm thanh và rung.
 4. Kéo thanh trượt bên cạnh Rung khi nhấn phím sang phải.
 5. Bạn có thể nhấn vào Cường độ rung và kéo thanh trượt để điều chỉnh cường độ rung.
 6. Để bật âm thanh, hãy kéo thanh trượt bên cạnh Âm thanh khi nhấn phím sang phải.

Android 5.0

Cách bật rung và âm thanh khi nhấn phím khi gõ văn bản

 1. Tìm và nhấn vào Cài đặtNgôn ngữ và nhập liệu.
 2. Nhấn vào Bàn phím Xperia.
 3. Nhấn vào Âm thanh và rung.
 4. Đánh dấu chọn hoặc bỏ đánh dấu chọn hộp kiểm Rung khi nhấn phím.
 5. Bạn có thể nhấn vào Cường độ rung và kéo thanh trượt để điều chỉnh cường độ rung.
 6. Đánh dấu chọn hoặc bỏ đánh dấu chọn hộp kiểm Âm thanh khi nhấn phím.

Android 4.2, 4.3 hoặc 4.4

Cách bật rung và âm thanh khi nhấn phím khi gõ văn bản

 1. Tìm và nhấn vào Cài đặtNgôn ngữ và nhập liệu.
 2. Nhấn vào biểu tượng cài đặt bên cạnh Bàn phím Xperia.
 3. Nhấn vào Âm thanh và rung.
 4. Đánh dấu chọn hoặc bỏ đánh dấu chọn hộp kiểm Rung khi nhấn phím.
 5. Đánh dấu chọn hoặc bỏ đánh dấu chọn hộp kiểm Âm-Thanh khi nhấn phím.