Cách khôi phục lại tin nhắn đã đã xóa trong Skype

Tin nhắn Skype có tính chất động bộ và riêng tư. Điều này có nghĩa là khi có tin nhắn mới hoặc cuộc trò chuyện mới, Skype sẽ đồng bộ trên tất cả các thiết bị của bạn. Tuy nhiên, sau đó, Skype sẽ lưu riêng trên từng thiết bị. Chúng ta có thể tận dụng tính năng này để khôi phục lại tin nhắn đã bị xóa.

Lấy lại tin nhắn từ nhiều thiết bị

Nếu bạn từng sử dụng Skype trên nhiều hơn một thiết bị, bạn có thể khôi phục lại tin nhắn. Ví dụ, nếu bạn sử dụng Skype trên máy tính, điện thoại hoặc iPad, có khả năng bạn vẫn có thể khôi phục tin nhắn.

Cách khôi phục lại tin nhắn đã đã xóa trong Skype

Lưu ý: Nếu bạn đã xóa lịch sử Skype trên máy tính của bạn, bạn có thể thử tìm lại trên điện thoại. Những gì bạn đã xóa chỉ bị ảnh hưởng trên máy tính hiện tại. Tin nhắn vẫn còn được lưu trên điện thoại hoặc iPad, thậm chí nếu bạn từng sử dụng Skype trên hai máy tính khác nhau, tin nhắn vẫn còn trên máy tính kia. Tóm lại, nếu bạn đã xóa trên một thiết bị nào đó, hãy kiểm tra trên các thiết bị khác từng sử dụng Skype để tìm lại tin nhắn.

Không có nhiều thiết bị? Hãy thử một số cách khác

Trong trường hợp bạn chỉ sử dụng Skype trên một thiết bị duy nhất và đã xóa lịch sử Skype, không có cách nào để khôi phục lại tin nhắn. Mọi thủ thuật, phần mềm hoặc ứng dụng đều không thể giúp bạn trong trường hợp này. Do đó, hãy tìm cách giải quyết vấn đề theo cách riêng của bạn.

Một số cách đơn giản để lấy lại thông tin bao gồm:

  • Hãy nhớ rằng việc xóa lịch sử trò chuyện không phải là vấn đề lớn. Bạn vẫn có danh bạ Skype. Hãy hỏi lại đối tác của bạn, họ có thể giúp bạn tìm lại thông tin đã bị xóa. Đôi khi, có những cách đơn giản mà mọi người thường làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn.
  • Sử dụng Zalo, Facebook, điện thoại hoặc nhờ sự trợ giúp từ bạn bè là những kênh hiệu quả khi bạn muốn tìm lại thông tin.

Từ trải nghiệm này, hãy nhớ luôn lưu ý với việc xóa bất cứ điều gì. Hãy cân nhắc kỹ trước khi nhấn nút đồng ý.