Cách tăng phước báo cho cha mẹ qua hồi hướng công đức

Đại hiếu – Tôn trọng và tăng thêm phước báo cho cha mẹ

Cha mẹ của chúng ta, dù còn sống hay đã ra đi, đều xứng đáng được tôn trọng và được hưởng phước báo đáng kể. Khi chúng ta có tâm tư chân thật, và vì cha mẹ mà làm các việc thuộc về tâm linh như tụng kinh, trì chú, niệm Phật… rồi hồi hướng công đức đó về cha mẹ, thì đó gọi là Đại hiếu! Tại sao lại được gọi là Đại hiếu? Bởi vì công đức không tưởng này có sức chuyển hóa nghiệp cực kỳ mạnh mẽ. Nhờ công đức này, cha mẹ của chúng ta được an lạc khỏi tai họa và nhận thêm phước báo đáng kể.

Hồi hướng công đức cho cha mẹ

Để hồi hướng công đức cho cha mẹ, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tâm tưởng thành chân thật

Đầu tiên, hãy tâm tưởng và phát tâm chân thật rằng chúng ta muốn làm việc này vì cha mẹ. Hãy tạo ra tâm niệm thành chân thật và không thuận theo thói quen tục phụ của thế gian.

Bước 2: Hồi hướng công đức

Tiếp theo, chúng ta hãy đọc lên hoặc niệm trong lòng đoạn công đức sau:

“Nam mô A Di Đà Phật! Hôm nay ngày…tháng…năm…, con…quy đầu Tam bảo, trì tụng (Kinh, chú, niệm Phật…), hồi hướng công đức cầu nguyện cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.”

“Nguyện cho con trong đời này, kiếp này và muôn đời sau, con xin Đức Phật A Di Đà chứng giám cho lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất cứ điều Phước lành hoặc công Đức từ tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây hoặc trong một đời và nhiều đời trước, con xin hồi hướng cho Cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, đả sanh phụ mẫu, ơn sự đời đạo, tất cả người thân thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện đời này.”

“Con nguyện hồi hướng công đức này cho khắp pháp giới chúng sinh; cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con từ vô thỉ kiếp đến nay; cho tất cả các chúng sinh có mối liên kết với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Và đặc biệt cho cha mẹ của con. Con cầu nguyện đức Từ phụ từ bi phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.”

“Nam mô A Di Đà Phật!”

Tamhuongphat.com/Th

Cách hồi hướng công đức cho cha mẹ tăng thêm phước báo

Thông qua việc hồi hướng công đức này, chúng ta không chỉ tăng thêm phước báo cho cha mẹ mà còn lan tỏa phước báo đến tất cả chúng sanh. Hãy cầu nguyện và lưu tâm hồi hướng công đức này cho tất cả mọi người và cho chính bản thân mình.