Cách hoá giải ngày xấu (ngày hắc đạo) một cách đơn giản và dễ dàng

Mỗi khi bắt đầu một công việc quan trọng, người ta thường cẩn thận chọn ngày, giờ để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ và đem lại may mắn cho gia đình và cá nhân. Tuy nhiên, việc tìm được ngày tốt mà không bị sao xấu tác động là rất khó, vì chỉ có vài ngày trong tháng thích hợp trong khi công việc không thể chờ đợi. Nếu quá quan tâm đến việc chọn ngày và giờ tốt mà bỏ lỡ cơ hội và may mắn của mình, sẽ trở thành một sự nuối tiếc vô cùng không đáng.

Tôi đã từng lưu ý rằng, ta không nên quá chú trọng vào những quy tắc truyền thống, mà bỏ lỡ cơ hội và may mắn. Ngày xấu không phải là điều quá đáng lo ngại, hãy để tôi chỉ cho bạn bốn phương pháp đơn giản để hoá giải những ngày xấu một cách hiệu quả nhưng không cần quá lo lắng.

1. Dùng cơ chế “chế sát”

Phương pháp này dựa trên quan hệ tương khắc của ngũ hành để đánh bại ngày xấu. Ví dụ, nếu ngày xấu thuộc Thủy, bạn có thể sử dụng giờ Thổ để hoá giải (Thổ khắc Thủy); nếu ngày xấu thuộc Hỏa, hãy sử dụng giờ Thủy để hoá giải (Thủy khắc Hỏa); và nếu ngày xấu thuộc Mộc, hãy sử dụng giờ Kim để hoá giải (Kim khắc Mộc)…

Một cách khác là sử dụng ngũ hành nạp âm của ngày và giờ để hoá giải ngày xấu. Ví dụ, nếu ngày xấu là Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa – Lửa đỉnh núi), bạn có thể chọn giờ Bính Ngọ (Thiên Hà Thủy – Nước sông trời) để hoá giải. Tuy nhiên, phương pháp này có vẻ không thực tế, bởi trong một ngày chỉ có 24 giờ, và việc dùng ngũ hành nạp âm của giờ để hoá giải ngày xấu sẽ rất khó khăn và không thực tế.

2. Dùng cơ chế “hóa sinh”

Phương pháp này sử dụng quan hệ tương sinh của ngũ hành để hoá giải ngày xấu. Ví dụ, nếu ngày xấu thuộc Kim, bạn có thể sử dụng giờ Thổ để hoá giải (Thổ sinh Kim); nếu ngày xấu thuộc Thủy, hãy sử dụng giờ Kim để hoá giải (Kim sinh Thuỷ); và nếu ngày xấu thuộc Hỏa, hãy sử dụng giờ Mộc để hoá giải (Mộc sinh Hỏa).

Tương tự như phương pháp chế sát, cách này cũng dựa trên ngũ hành nạp âm của ngày và giờ để hoá giải. Tuy nhiên, cách làm này cũng có vẻ không thực tế, và bạn cần căn cứ vào đặc tính và lý tính của ngũ hành để áp dụng một cách linh hoạt. Nếu áp dụng quá chú trọng vào đặc điểm và lý tính của ngũ hành mà bỏ qua những yếu tố khác, phương pháp này có thể không hiệu quả và gây phản tác dụng.

3. Dùng cơ chế “tị hòa”

Phương pháp này sử dụng quan hệ tương hòa của ngũ hành để hoá giải ngày xấu. Ví dụ, nếu ngày xấu thuộc Âm Mộc, bạn có thể sử dụng giờ Dương Mộc để hoá giải; nếu ngày xấu thuộc Âm Kim, hãy sử dụng giờ Dương Kim để hoá giải…

Trong quy luật tương hòa của ngũ hành, bạn không thể bỏ qua quy luật Âm – Dương. Âm có Dương, Dương có Âm, Âm sinh Dương, Dương sinh Âm. Do đó, khi hai hành tương hòa có một Âm và một Dương, sự hòa hợp và hỗ trợ sẽ rất hiệu quả.

Ví dụ: Dương Thổ và Âm Thổ, Dương Thủy và Âm Thủy, Dương Hỏa và Âm Hỏa, Dương Kim và Âm Kim, Dương Mộc và Âm Mộc.

Tuy nhiên, nếu hai hành tương hòa đều là Âm hoặc Dương, sự hòa hợp đó sẽ trở nên vô nghĩa. Ví dụ: Dương Thổ và Dương Thổ, Âm Thủy và Âm Thủy, Dương Mộc và Dương Mộc… Trong trường hợp này, sự tương hòa không tốt cũng không xấu.

4. Thay đổi người chủ trì

Phương pháp này sẽ “mượn tuổi” của người khác để hoá giải ngày xấu. Bạn có thể nhờ bạn bè hoặc người thân – những người có cùng tuổi hoặc tuổi tương hợp – đứng ra trợ giúp hoặc thay thế mình trong công việc. Nhờ họ đóng vai trò chủ trì để hoá giải ngày xấu.

Ví dụ, nếu bạn không có tuổi chủ nhà, bạn có thể nhờ người có tuổi tương hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) đứng ra thay bạn để tiến hành công việc, ít nhất là thực hiện lễ bắt đầu công trình hoặc đổ lớp sơn đầu tiên. Nếu không có ai tuổi tương hợp, bạn có thể nhờ người có tuổi phù hợp nhưng không xung khắc với tuổi của mình đứng ra chủ trì công việc.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại rằng trong bốn phương pháp “hóa giải” trên, phương pháp chế sát là phương pháp tốt nhất để hoá giải ngày xấu khi công việc không thể trì hoãn. Nếu không thể chọn giờ phù hợp để chế sát ngày xấu, bạn có thể áp dụng phương pháp hóa sinh, và cuối cùng là thay đổi người chủ trì hoặc sử dụng cơ chế tương hòa để hoá giải những ngày xấu.

Đặng Xuân Xuyến.