Cách áp dụng 42 Thủ Nhãn ấn pháp theo Chú Đại Bi

Chú Đại Bi

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp để trang bị cho mình sức mạnh, sự giàu có và niềm vui trong cuộc sống, thì hãy thử áp dụng 42 Thủ Nhãn ấn pháp theo Chú Đại Bi. Đây là một phương pháp rất hiệu quả giúp bạn tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình.

Làm giàu có và sở hữu nhiều vật trang trí

Để có được sự giàu có và sở hữu nhiều vật trang trí quý báu, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Hãy cầm trên tay một viên châu như ý và tụng lên Chân ngôn sau: “Án-, phạ nhựt ra, phạ đá ra, hồng phấn tra.”

Trị mắt mờ và tăng cường ánh sáng

Nếu bạn muốn trị mắt mờ và tăng cường ánh sáng, hãy thực hiện theo những bước sau:

  1. Cầm trên tay một viên châu nhựt tinh ma ni và tụng lên Chân ngôn sau: “Án -, độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, bát-phạ hạ.”

Trị bệnh và tìm kiếm sự chữa lành

Nếu bạn muốn trị bệnh và tìm kiếm sự chữa lành, hãy thực hiện theo những bước sau:

  1. Cầm trên tay một cành dương liễu và tụng lên Chân ngôn sau: “Án – tô tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.”

Thảo luận về sự từ bi và giúp đỡ chúng sinh

Related Posts