Nhận Định Ảnh Hưởng Của Những Sao Lưu Động

Trong việc phân tích vận hạn, chúng ta cần xem xét không chỉ các yếu tố vận hạn lớn như gốc đại hạn mười năm, lưu đại hạn một năm và lưu niên tiểu hạn, mà còn cần chú ý đến ảnh hưởng của những sao lưu động trên các cung số tùy theo từng năm xem Hạn. Các sao lưu động này bao gồm: Thái Tuế, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư, Lộc Tồn, Kình Dương, Đà La và Thiên Mã.

Những Sao Lưu Động

Tại các cung số, chúng ta đã có sẵn những sao như trên, nhưng chúng là các sao tĩnh hay sao cố định. Để phân biệt với sao cố định, mỗi sao lưu động được đặt thêm chữ “Lưu” ở đầu. Khi xem hạn một năm, chúng ta phải áp dụng những phương pháp đặc biệt để tìm ra sao lưu động. Mỗi sao lưu động cũng có tính chất như mỗi sao cố định.

(1) Lưu Thái Tuế, Lưu Tang Môn, Lưu Bạch Hổ

Trong tiểu hạn mỗi năm, chúng ta sẽ luôn có Lưu Thái Tuế tại cung mang tên của năm đó, theo thứ tự 12 địa chi. Cung mà có Lưu Thái Tuế là cung quan trọng, chúng ta nên đặc biệt chú ý đến cung đó. Mọi sự may mắn hay không may trong năm xem Hạn đều có liên quan mật thiết đến cung có Lưu Thái Tuế. Lưu Thái Tuế sẽ mang lại niềm vui nếu gặp nhiều sao tốt đẹp, và ngược lại sẽ đem đến sự u ám nếu gặp nhiều sao xấu xa.

Lưu Thái Tuế sẽ kế tiếp sau cung có Lưu Tang Môn, và Lưu Bạch Hổ sẽ nằm tại cung xung chiếu với cung có Lưu Tang Môn. Nếu Lưu Tang Môn và Lưu Bạch Hổ gặp nhiều sao Sát tinh hoặc Bại tinh, thì trong Hạn sẽ có nhiều sự xấu xí như bệnh tật và tổn thất. Nguy hiểm nhất là khi Lưu Tang Môn gặp Tang Môn cố định đồng cung, hoặc Lưu Bạch Hổ gặp Bạch Hổ cố định đồng cung. Trường hợp này, nếu gốc đại hạn không tốt và tiểu hạn cũng không tốt, thì không có cách nào để tránh khỏi tai hoạ và không thể cứu giúp được.

Ví dụ: Trong tiểu hạn năm Mùi, cung Mùi có Lưu Thái Tuế, cung Dậu có Lưu Tang Môn và cung Mão có Lưu Bạch Hổ. Lưu Thái Tuế tại cung Mùi là cung Tài Bạch, vì vậy trong năm Mùi, những sự kiện tốt hay xấu sẽ liên quan đến tiền bạc và của cải.

(2) Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư

Bắt đầu từ cung Ngọ, chúng ta đếm ngược theo thứ tự 12 địa chi đến cung có tên của năm xem Hạn để tìm ra cung mà có Lưu Thiên Khốc, và đếm thuận theo thứ tự 12 địa chi đến cung có tên của năm xem Hạn để tìm ra cung mà có Lưu Thiên Hư.

Lưu Thiên Khốc và Lưu Thiên Hư, tương tự như sao Sát tinh hay Bại tinh, thường gây ra những trạng thái buồn phiền và đau ốm. Nguy hiểm nhất là khi Lưu Thiên Khốc gặp Thiên Khốc cố định đồng cung, hoặc Lưu Thiên Hư gặp Thiên Hư cố định đồng cung, sẽ rất khó tránh khỏi tai ương và họa hại, trừ khi gặp nhiều sao tốt đẹp để cứu giúp.

Ví dụ: Trong tiểu hạn năm Mùi, cung Hợi có Lưu Thiên Khốc và cung Sửu có Lưu Thiên Hư.

(3) Lưu Lộc Tồn, Lưu Kình Dương, Lưu Đà La

Để tìm Lưu Lộc Tồn, chúng ta cần biết rõ tên của năm xem Hạn theo thứ tự 10 Can. Nếu Lưu Lộc Tồn gặp nhiều sao tốt đẹp hội hợp, đặc biệt là Lộc Tồn và Thiên Mã cố định, thì mọi việc sẽ thuận lợi, danh tài sẽ phát đạt. Ngược lại, nếu gặp nhiều sao Sát tinh hoặc Bại tinh như Không, Kiếp, Song Hao, thì mọi thứ sẽ tiêu tan tiền bạc và gặp nhiều phiền lòng.

Lưu Kình Dương sẽ nằm tại cung đằng trước cung có Lưu Lộc Tồn, và Lưu Đà La sẽ nằm tại cung đằng sau cung có Lưu Lộc Tồn. Nếu Lưu Kình Dương và Lưu Đà La gặp nhiều sao Sát tinh hoặc Bại tinh, thì thường sẽ gây ra tai ương và họa hại. Đáng lo ngại nhất là khi Lưu Kình Dương hoặc Lưu Đà La gặp Thất Sát cùng cung.

Ví dụ: Trong tiểu hạn năm Ất Mùi, cung Mão có Lưu Lộc Tồn, cung Thìn có Lưu Kình Dương và cung Dần có Lưu Đà La.

(4) Lưu Thiên Mã

Để tìm Lưu Thiên Mã, chúng ta cần biết rõ tên của năm xem Hạn theo thứ tự 12 Chi.

Lưu Thiên Mã, giống như Thiên Mã cố định, rất cần gặp Lộc và kỵ gặp Tuần, Triệt án ngữ. Khi Lưu Thiên Mã gặp Thiên Mã cố định đồng cung, hoặc gặp Lộc Tồn cố định đồng cung, hoặc gặp cung có Lưu Lộc Tồn, thì sẽ mang lại danh tài và sự phát đạt. Lưu Thiên Mã tại cung nào, thì trong tiểu hạn sẽ có sự di chuyển hay thay đổi liên quan đến cung đó.

Ví dụ: Trong tiểu hạn năm Tý, cung Dần có Lưu Thiên Mã, vốn là cung Phụ Mẫu. Vì vậy, trong năm Tý, thường sẽ có sự di chuyển hay thay đổi liên quan đến cha mẹ, như thay đổi nơi ở, công việc hoặc việc đi xa.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)