Công dụng và ý nghĩa của những Thần Chú

Những lời nói bí mật, những câu thần chú của các đức Phật được truyền dạy qua các kinh sách đã có ý nghĩa và công dụng đặc biệt. Những người muốn gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát trong mười phương để giải quyết khổ đau trong cuộc sống có thể hành trì những Thần Chú này và sẽ nhận được sự linh ứng theo mong muốn của mình.

Có nhiều loại Thần Chú trong Mật Tông, nhưng chỉ một số Thần Chú được chọn lựa để sử dụng trong các buổi lễ như Cầu An, Cầu Siêu, Sám Hối và nhiều buổi lễ khác. Có một số Thần Chú quan trọng bao gồm Thần Chú Lăng Nghiêm, Thần Chú Đại Bi và mười Thần Chú khác gọi là Thập Chú. Công dụng và ý nghĩa của những Thần Chú này được giải thích như sau:

Chú Lăng Nghiêm

Theo Triết Lý Đạo Phật, Thần Chú Lăng Nghiêm có công dụng là tiêu diệt các nghiệp chướng nặng nề mà người ta không thể tự trừ được. Đức Phật đã chỉ dẫn rằng nếu ai hành trì chú này một cách chân tâm, các tai nạn và những điều ác hại như tai nạn thủy tai, hoả hoạn, thuốc độc, độc trùng, ác thú, yêu tinh, quỉ quái sẽ không thể gây hại đến họ.

Để đạt được những ý nguyện trong cuộc sống và thành quả trên con đường giác ngộ, chúng ta nên hành trì Thần Chú Lăng Nghiêm để nhờ sự chuyển hoá và linh lực của Thần Chú này. Theo đức Phật, ngay cả kẻ dâm nữ cũng có thể đạt thành quả Thánh nếu hành trì chú này. Điều này chỉ chứng tỏ việc trì tụng chú này rất dễ dàng và không có khó khăn gì.

Chú Đại Bi

Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, chú này có ý nghĩa đặc biệt. Khi trì chú Đại Bi, người ta được Thánh Thể Âm Bồ Tát linh nghiệm và được nhận phước từ Phật. Thần Chú Đại Bi có khả năng tiêu trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và đem lại sự phát triển tốt đẹp. Nếu người ta trì tụng chú này hàng ngày, sau khi qua đời, họ sẽ được gặp gỡ với chư Phật và được hướng dẫn về cõi Tịnh Độ.

Thần Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

Theo Như Ý Tâm Đà La Ni, chú này được Bồ Tát Quán Tự Tại sáng tác để cho chúng sanh có thể thực hiện mọi mong ước của mình. Người trì tụng Thần Chú này, nếu hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của chú này, sẽ nhận được lợi ích tuyệt vời, tương tự như cây như ý sản sinh những viên ngọc bảo châu theo ý muốn.

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Theo Kinh Tiêu Tai Cát Tường, chú này được sử dụng để trừ tai nạn và phòng chống những điều xấu xa trong xã hội. Nếu những người có trách nhiệm trong xã hội gây ra những tai nạn, hay gây hại cho người khác, hoặc cần bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng, chỉ cần hành trì chú này 108 biến, tất cả các tai chướng sẽ bị xóa bỏ.

Thần Chú Công Đức Bảo Sơn

Theo Kinh Đại Tập, trì tụng chú này tương đương với việc trì tụng Kinh Đại Phật Danh trong 45.400 lần. Người trì tụng chú này sẽ truyền thông đức pháp, kéo dài tuổi thọ và được sống lâu. Khi qua đời, họ sẽ được sanh về cõi Tịnh Độ và thấy Đức Phật A Di Đà.

Thần Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Chú này được viết trong Kinh Chuẩn Đề. Chú này bao gồm bốn câu kệ, mô tả về pháp bảo, Phật Bảo, Tăng Bảo và sự gia hộ của Tam Bảo. Chú này cũng thể hiện sự quan hệ giữa pháp và chư Phật và sự tưởng tượng của con người về ánh sáng Phật.

Thần Chú Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni

Thần Chú này có công dụng là giúp con người sống lâu và nhận được sự giúp đỡ của Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm. Chú này có tác dụng định đoạt và toại tâm, mang đến sự an ổn trong cuộc sống và sanh về cõi Tịnh Độ sau khi qua đời.

Thần Chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

Chú này được trích ra từ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Chú này có tác dụng chữa lành các bệnh tật. Nếu hành giả có bịnh gì, chỉ cần hành trì chú này và uống nước tịnh thủy có 108 biến, bệnh tật sẽ được tẩy sạch. Những người thọ trì chú này cả đời sẽ không bị bệnh tật và được sống lâu, đến khi qua đời, họ sẽ được sanh về cõi Tịnh Lưu Ly.

Thần Chú Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn

Chú này giúp hành giả nhận được sự ủng hộ của Đại Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm khi hành trì. Con người trì tụng chú này với lòng thành tâm, sẽ nhận được phù hộ của Bồ Tát.

Thần Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn

Chú này giúp tiêu diệt tội Tứ Trọng và tội Ngũ Nghịch mà người ta khó lòng sám hối. Chú này có sức mạnh đặc biệt để tiêu diệt những tội lỗi nặng nề này, và đem lại phước vô lượng.

Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ

Chú này giúp trừ tan các trọng tội như tội Tứ Trọng, tội Ngũ Nghịch, tội Thập Ác và tội Hủy Báng Chánh Pháp. Hành giả trì tụng chú này với sự sạch sẽ tâm, miệng và ý, sẽ được Đức Phật A Di Đà hỗ trợ và không gặp phải tình huống xấu trong cuộc sống. Khi qua đời, họ sẽ được vãng sanh Tịnh Độ.

Thần Chú Thiện Thiên Nữ

Chú này giúp hành giả nhận được sự giàu sang với vàng, bạc, châu báu, trâu dê và lúa thóc.

Đây chỉ là một số Thần Chú có ý nghĩa quan trọng được lựa chọn để trì tụng. Những Thần Chú này được chọn lựa dựa trên kinh nghiệm và yêu cầu của người tu hành. Chúng có ý nghĩa và giá trị văn hóa Phật Giáo Việt Nam và đã đóng góp vào xây dựng quốc gia trong nhiều lĩnh vực như thiền tập, Thiền Mật Tổng Hợp, thi ca và nghệ thuật. Chúng cũng giúp hành giả hành trì mà không bị phân tâm, loạn tưởng và tẩu hoả nhập ma.

Với ý nghĩa và giá trị của mình, Nhị Thời Khoá Tụng được xem là một phần quan trọng của văn hoá Phật Giáo Việt Nam và đã được các Thiền gia Việt Nam chọn lựa và để lại cho thế hệ sau.

Related Posts