Phật giáo và cấp bậc tu sĩ: Tìm hiểu cách xưng hô đúng cách

Chúng ta thường đến chùa để lễ bái, cầu nguyện, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách xưng hô sao cho đúng và ý nghĩa của nó. Hãy cùng tìm hiểu về các cấp bậc trong Phật giáo và cách xưng hô phù hợp.

Đại Đức – Vị Tăng Thọ Đại Giới

Đại Đức – Chư Tăng Cao Cấp

Trong Phật giáo, “Đại Đức” là vị Tăng thọ Đại giới, có đức hạnh lớn lao, thường được sử dụng để chỉ Đức Phật và các bậc cao Tăng, thạc đức, vị Tăng thống.

Lịch Sử và Quy Định

Theo Tục Cao Tăng truyền thống, vào năm 688 đời Đường, để duy trì phép tắc, đã có 10 vị Đại Đức được cử ra. Trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Đức là vị Tăng thọ Đại giới, tu tập ít nhất 2 năm và tuổi đời ít nhất là 20 tuổi.

Thượng Tọa – Trưởng Lão Giảng Dạy

Thượng Tọa – Vị Trưởng Lão Cao Tuổi

“Thượng Tọa” là vị trưởng lão có tuổi hạ lạp cao, có vị trí cao trong Tăng chúng và thường là người giảng dạy Phật pháp.

Điều Kiện và Quy Trình

Trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng Tọa là Tăng sĩ từ 45 tuổi đời và từ 25 năm tuổi đạo có đạo hạnh, công đức với đạo pháp và dân tộc.

Hòa Thượng – Thân Giáo Sư Cao Cấp

Hòa Thượng – Vị Thầy Đại Trưởng Lão

“Hòa Thượng” hay “Thân giáo sư” là vị tăng tạo ra sức tu hành cho đệ tử, đồng thời là người thầy mà các tu sĩ trẻ nương vào để được dạy dỗ.

Tiêu Chuẩn và Tuổi Thọ

Trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng là vị có tuổi đạo ít nhất là 40 năm và tuổi đời trên 60 tuổi.

Ni – Đồng Hành Tâm Linh

Cấp Bậc Ni và Cách Xưng Hô

  • Sư Cô (20 Tuổi): Vị nữ xuất gia thụ giới Tỳ Kheo Ni được gọi là Sư Cô.
  • Ni Sư (40 Tuổi): Vị Tỳ Kheo Ni 20 tuổi đạo được gọi là Ni Sư.
  • Ni Trưởng (60 Tuổi): Vị Tỳ Kheo Ni 40 tuổi đạo được gọi là Sư Bà, hiện nay gọi là Ni Trưởng.

Quy Định và Danh Xưng

Những danh xưng này được chính thức hóa bằng quyết định tấn phong của Giáo hội Phật giáo, đòi hỏi đức độ và công lao hoàn thành tốt các Phật sự giáo hội. Dù danh xưng như thế nào, vị tu sĩ chân chính của Phật giáo vẫn được gọi là vị Tăng, Tăng già để hàng đệ tử nương tựa vào, trở thành con Phật.

Kết Luận

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cấp bậc trong Phật giáo và cách xưng hô đúng đắn. Hãy tiếp tục tìm hiểu và tôn trọng những giá trị tâm linh trong cuộc sống hàng ngày của mình.

*Note: Tuyển tập “Thích Nhất Hạnh: Lễ Hội Lửa Cháy Tại Chùa Từ Hiếu” là bài viết của acc group.