Các phép toán với số thập phân lớp 5 và cách giải

Bạn có thể thấy rằng trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân và chia với các số thập phân. Điều này sẽ giúp chúng ta có khả năng làm chủ và áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày của mình.

Cách cộng số thập phân

Để cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

 1. Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
 2. Cộng như cộng các số tự nhiên.
 3. Viết dấu phẩy ở cột thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Ví dụ:

 • a, 34,3 + 25,6
 • b, 12,07 + 23,16

Cách trừ số thập phân

Để trừ một số thập phân cho một số thập phân khác, ta làm như sau:

 1. Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
 2. Trừ như cách trừ các số tự nhiên.
 3. Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Ví dụ:

 • a, 45,07 – 23,19
 • b, 23,9 – 12,15

Cách nhân số thập phân

Để nhân một số thập phân với một số tự nhiên, ta làm như sau:

 • Nhân như nhân các số tự nhiên.
 • Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ:

 • a, 23,5 x 5
 • b, 4,06 x 3

Cách chia số thập phân

Để chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta làm như sau:

 • Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
 • Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.
 • Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Ví dụ:

 • a, 43,5 : 4
 • b, 86,3 : 23

Các phép toán với số thập phân không phải là khó khăn và có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Bằng cách nắm vững cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân và chia, bạn sẽ có khả năng xử lý các bài toán số thập phân một cách dễ dàng và chính xác.

Image

Các bài tập minh họa trong bài viết chỉ là một phần nhỏ của những gì chúng ta có thể làm. Hãy thực hành thêm và rèn luyện kỹ năng của mình để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng ta hãy bắt đầu từ những bài tập đơn giản và dần dần nâng cao khả năng của mình.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về các phép toán với số thập phân và cách giải quyết chúng. Chúc bạn thành công trong học tập và áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày của mình!