Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhân: Những Bí Mật Và Tầm Quan Trọng

Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát đã trở nên rất quen thuộc với Phật tử, đặc biệt là hình tướng hóa thân của Ngài trong hình ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát. Dù quen thuộc với Phật tử nhưng để hiểu rõ về Ngài không phải ai cũng chắc chắn. Đặc biệt là kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni là gì, người trì niệm có tác dụng gì không phải ai ai cũng rõ. Mời các bạn tham khảo qua bài viết này để hiểu rõ hơn về Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn.

1. Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là ai?

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn chính là Quán Thế Âm, Ngài hóa thân thành nghìn tay nghìn mắt soi thấu trần gian, hỗ trợ cứu giúp chúng sinh gặp tai ương. Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là 1 trong những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Vậy Thiên Thủ Thiên Nhãn là gì? Thiên là vô số, nhãn là mắt còn thủ là tay. Thiên Thủ Thiên Nhãn là vô số tay và vô số mắt.

2. Sự tích Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

Xưa có vị vua sinh được 2 người con gái, ông lo lắng mình không có con trai, vì thế, ông cầu xin Trời Phật cho con trai nhưng người con thứ 3 vẫn là gái. Ông giận Trời Phật đã không phù hộ cho mình đạt ý nguyện. Tuổi già đến, vua muốn công chúa Ba lấy chồng để truyền ngôi cho phò mã.

Không giống 2 chị, công chúa Ba không ham cung vàng điện ngọc, công chúa say mê kinh Phật và đạo Phật.

Việc nàng không muốn lấy chồng đã khiến vua và hoàng hậu nổi giận, bắt giam sau hoàng cung. Vua cùng hoàng hậu dạo ở vườn, công chúa chạy đến hỏi thăm.

Vua yêu cầu nàng bỏ ý định tu hành nhưng công chúa một mực xin xuất gia. Vua vờ chiều con và cho đến tu ở chùa Bạch Tước, nhưng ra lệnh cho nhà sư khiến nàng sống cực khổ và khuyên về cung để lấy chồng.

Nàng không nhụt chí, tức giận, vua sai đốt chùa, chém đầu các nhà sư cùng Ni Cô. Lửa bốc lên thì mưa ập xuống dập tắt. Vua bắt công chúa Ba để xử tử thì trời nổi bão, đánh văng lưỡi dao của đao phủ. Vua bắt nàng treo cổ thì một con cọp lớn đến cứu công chúa Ba, đưa lên chùa Hương Tích tu hành. Thú dữ trong rừng nghe kinh được cảm hóa, chia nhau giúp đỡ công việc. Vua cha sau phát bệnh hủi, danh y không chữa được, da thịt lở loét, ngón tay chân rơi rụng, mắt mù. Sư cô đã tự moi 2 mắt, chặt cả 2 tay để chữa bệnh cho cha, đến cõi Niết Bàn độ cho cha mẹ và hai chị thành Phật.

3. Phân biệt Thiên Thủ Thiên Nhãn và Chuẩn Đề Bồ Tát

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn và Chuẩn Đề là 2 vị Phật khác nhau. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát có nghìn mắt nghìn tay, trên thân Ngài có 18 hay 32, 42 tay cầm những pháp khí khác nhau. Những tay cầm pháp khí nên ít ai nhìn thấy mắt trong lòng bàn tay Ngài. Những tay còn lại đã tạo nên vòng hào quang lớn sau thân ngài, bàn tay trong tư thế xòe đứng và bàn tay nào cũng đều có con mắt.

Còn Phật Chuẩn Đề cũng có nhiều tay 16 hay 18, 32,… nhưng Phật chỉ có duy nhất một đầu. Hai tay trên chấp trên ngực, thủ Chuẩn Đề ấn, hai tay dưới tư thế Thiền Định thủ Tam muội ấn. Các tay còn lại nắm pháp khí, sau lưng Ngài có vòng hào quang. Phật Chuẩn Đề giúp con Người thoát khỏi nghiệp chướng, bệnh tật, trí tuệ kém.

4. Ý nghĩa Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Vị Phật Độ Mệnh Cho Tuổi Tý

Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn lắng nghe nơi nào có tiếng cầu cứu là người ứng hiện để cứu độ. Với nghìn tay nghìn mắt Ngài nghe thấu và ứng cứu chúng sinh đau khổ.

Hai tay của Ngài chắp lại tạo thành ngọn Mani, tay khác cầm Pháp khí như kiếm, hoa se, bánh xe pháp, tràng hoa, chày kim cang, bình tịnh thủy…Trong đó, chuỗi tràng hoa tượng trưng cho lòng từ bi. Pháp luân của Đức Phật chiếu mọi nơi để cứu độ, bánh xe Pháp luân của Đức Phật luôn di chuyển.

Hoa sen là biểu tượng cho tâm Bồ Đề. Cung tên với mắt, cung, đích nằm cùng 1 đường thể hiện sự thống nhất của căn, đạo quả. Đánh bại 4 ma là tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma.

Bình cam lộ là nước tươi mát diệt trừ phiền não khổ đau. Lớp tay trong cùng cầm pháp khí, lớp ở giữa có 42 tay đại diện cho 42 thành vị tu chứng cứu độ chúng sinh. Lớp tay ngoài biểu tượng của sự hóa thân đi vào các nẻo luân hồi để cứu vớt chúng sinh. Cánh tay chỉ xuống biểu thị sự vô úy thí.

Phần đầu có 11 giác ngộ ứng với 5 tầng biểu tượng ngũ trí của Phật:

  • Trên cùng là tầng Pháp Thân, đến là Báo Thân, phần mặt đức Phật. Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn có 9 khuôn mặt:
  • 3 mặt ở giữa đại diện cho Đại viên cảnh trí
  • 3 mặt bên trái đại diện cho bình đẳng tính trí
  • 3 mặt bên phải đại diện cho thuyết pháp quan sát.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát với nghìn tay, nghìn mắt thể hiện sự thấu suốt của Ngài, có thể lắng nghe, thấu tận và cứu vớt chúng sinh.

Nếu thiện nam thiện nữ gặp tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn sẽ vui mừng, hoan hỷ. Nhưng ma quỷ gặp Phật thì khiếp sợ không dám hoành hành. Vì vậy, nhiều Phật tử lựa chọn tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn để thờ. Đồng thời làm trang sức đeo bên người. Hình Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn quá quen thuộc với người Việt Nam, là điểm tựa để người Việt vượt mọi khó khăn và hướng thiện.

Nhiều gia đình thỉnh tượng Phật để hy vọng sự bình yên, chất liệu thường thấy là tượng gỗ, tượng đá và tượng đồng. Tượng đặc biệt hợp với người tuổi Tý.

5. Cách thờ Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn

  • Chú ý đặt tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn chính giữa gian thờ, đặt ở nơi cao ráo, hướng ra ánh sáng.
  • Gian thờ không dựa lưng vào nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ tránh ô uế.
  • Thờ cúng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là đồ chay, hoa quả, xôi chè vào những ngày lễ.
  • Gia chủ cần mặc nghiêm túc để hành lễ, khi thờ Ngài không phạm giới cấm của đạo Phật. Không xức nước thơm lên tượng, đã thờ cúng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, cần hướng thiện tu hành để được Ngài đưa đường chỉ lối.

6. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại bi

Ngoài thờ cúng, Phật tử còn cần kiên trì niệm Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Lời kinh như sau:

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5.Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

Trên đây là những chia sẻ về Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn chú Đại bi. Người niệm kinh này sẽ được diệt trừ bệnh tật, an vui, sống lâu và giàu có, tiêu tan sự sợ hãi.

Trì tụng kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát để đất nước bình yên, gặp nhiều may mắn, nhiều bạn tốt, hòa thuận yêu thương, sung túc, được người khác tôn trọng, giúp đỡ.