Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm nào tốt đẹp, hợp tuổi bố mẹ nhất?

Xem bố mẹ tuổi Tân Mùi 1991 nên sinh con năm nào thì tốt đẹp, hợp tuổi cha mẹ nhất để giúp mang lại may mắn, thành công cho cả con và gia đình?

Bạn có biết việc chọn năm sinh con phù hợp có thể đem lại hạnh phúc và thành công cho cả gia đình không? Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về việc xác định năm sinh con phù hợp dựa trên các yếu tố như ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp. Đây là những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá sự xung hợp giữa tuổi con và tuổi cha mẹ.

Chọn năm sinh con dựa trên ngũ hành, thiên can và địa chi

Để xem xét sự xung hợp giữa tuổi con và tuổi cha mẹ, chúng ta cần tìm hiểu về ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp. Đây là những yếu tố quan trọng trong tâm linh và văn hóa dân gian của người Việt Nam.

a. Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành sinh khắc là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn năm sinh con. Tuỳ thuộc vào mệnh ngũ hành của cha mẹ và con, chúng ta có thể biết được mức độ hợp hay không hợp giữa tuổi con và tuổi cha mẹ. Đối với tuổi Tân Mùi 1991, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm) và cha mẹ hợp con là Đại Cát (2 điểm). Con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm) và cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Để có sự xung hợp tốt nhất, ngũ hành của cha mẹ và con nên tương sinh với nhau hoặc không tương sinh và không tương khắc với nhau.

b. Thiên can xung hợp

Thiên can là các cặp tương hóa hoặc tương xung trong chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ. Việc xác định thiên can của cha mẹ và con giúp đánh giá sự xung hợp giữa tuổi con và tuổi cha mẹ. Tương hóa (1 điểm) là tốt nhất, không tương hóa và không tương xung (0,5 điểm) là tương đối tốt.

c. Địa chi xung hợp

Địa chi là các con Giáp trong chu kỳ 12 năm. Tương hợp của địa chi bao gồm Tương hình (8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp và Tam hợp. Tương hợp (2 điểm) là tốt nhất, không tương hợp và không tương xung (1 điểm) là tương đối tốt.

Dựa trên những tiêu chuẩn trên, chúng ta có thể xác định sự xung hợp giữa các yếu tố của cha mẹ và con để chọn năm sinh con phù hợp.

Tóm lại

Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm nào tốt đẹp? Dựa trên các tính toán trên, chúng ta có thể tìm thấy những năm phù hợp để sinh con cho cha mẹ tuổi Tân Mùi 1991. Dưới đây là một số năm và mức độ xung hợp giữa tuổi con và tuổi cha mẹ:

  1. Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm 2021: Không tốt.
  2. Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm 2022: Tốt.
  3. Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm 2023: Tốt.
  4. Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm 2024: Không tốt.
  5. Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm 2025: Tốt.
  6. Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm 2026: Tốt.
  7. Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm 2027: Không tốt.

Vậy, năm sinh con tốt nhất cho tuổi Tân Mùi 1991 là năm 2022, 2023, 2025 và 2026.

Đừng quên rằng đây chỉ là những tính toán dựa trên các yếu tố văn hóa và tâm linh. Mỗi gia đình có thể có quyết định riêng dựa trên niềm tin và truyền thống gia đình. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về việc chọn năm sinh con phù hợp và mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Related Posts