Tuổi Ất Hợi 1995: Có nên sinh con năm 2024 hay không?

Tuổi Ất Hợi 1995 có nên sinh con năm 2024 không?

Tuổi Ất Hợi 1995: Có nên sinh con năm 2024 hay không? Người sinh từ ngày 31/01/1995 đến ngày 18/02/1996 thuộc tuổi Ất Hợi, hay còn gọi là tuổi Lợn. Trong tuổi Ất Hợi này, “Ất” là tên gọi của thiên can và “Hợi” là tên gọi của địa chi.

Tổng quan về tuổi Ất Hợi 1995

Tuổi Ất Hợi 1995 có tương hợp với thiên can “Ất” và địa chi “Hợi” hợp với “Mão” và “Mùi” tạo thành một nhóm tam hợp. Ngoài ra, thiên can “Ất” cũng tương hình với “Kỷ” và “Tân”. Tuy nhiên, địa chi “Hợi” lại tương xung với “Dần”, “Thân” và “Tỵ”. Người sinh năm 1995 mang mệnh Hỏa, với nạp âm được gọi là Sơn Đầu Hỏa, có ý nghĩa như vẻ ấm áp và chiều sâu của vầng lửa hoàng hôn.

Theo nguyên tắc ngũ hành, mệnh Hỏa có mối quan hệ tương sinh với mệnh Mộc và tương khắc với mệnh Thủy.

Tổng quan về tuổi Mậu Thìn 2024

Trẻ sinh trong năm 2024 có mệnh Hỏa – Phú Đăng Hỏa, tức là lửa đèn to và lửa đèn dầu. Điều này cho thấy năm 2024 mang yếu tố năng động, sáng tạo và có thể mang lại may mắn, tài lộc cho những người sinh trong năm này. Năm 2024 có yếu tố tương sinh với Thổ và Mộc, trong khi tương khắc với Kim và Thủy. Ngoài ra, năm 2024 cũng có tam hợp với Thân, Tý và Thìn, cũng như tứ hành xung bao gồm Thìn – Tỵ – Mão – Dậu.

Tuổi Ất Hợi 1995 có nên sinh con năm 2024 không?

Tuổi Ất Hợi 1995 có nên sinh con năm 2024 không?

Thông qua việc soi chiếu Ngũ hành, Thiên can và Địa chi, chúng ta có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi “Tuổi Ất Hợi 1995 có nên sinh con năm 2024 hay không?”. Mỗi yếu tố sẽ được đánh điểm tương ứng để biết được mức độ tốt/xấu và từ đó đưa ra kết luận chính xác nhất. Dưới đây là luận giải chi tiết:

Theo Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành là yếu tố đầu tiên cần xem xét để biết liệu tuổi bố mẹ và con cái có tương sinh (tốt) hay tương khắc (xấu) với nhau. Xét Ngũ hành dựa vào mệnh và các mối quan hệ tương ứng được quy chuẩn như sau:

  • Tiểu Cát: 1,5 điểm
  • Đại Cát: 2 điểm
  • Bình Hoà: 1 điểm
  • Tiểu Hung: 0 điểm
  • Đại Hung: 0 điểm, cần tránh

Dựa vào bảng trên, bố mẹ Ất Hợi 1995 có mệnh Hoả, trong khi con cái Giáp Thìn 2024 cũng là mệnh Hoả. Theo lý thuyết ngũ hành, Hoả và Hoả không có mối quan hệ tương sinh hoặc tương khắc.

Kết luận: Bình (1 điểm)

Theo Thiên can

Thiên can và Địa chi là một thể, mỗi người sẽ có Thiên can và Địa chi riêng khắc hoạ số mệnh. Có các cặp tương xung (xấu) và tương hoá (tốt). Nếu cha mẹ và con cái có tương hoá, sẽ được 1 điểm; nếu Bình hoà, được 0,5 điểm; và nếu Hung, được 0 điểm.

Dựa vào bảng trên, bố mẹ Ất Hợi 1995 có Thiên can là Ất, trong khi con cái Giáp Thìn 2024 có Thiên Can là Giáp. Hai Thiên can này không có mối quan hệ tương sinh hoặc tương khắc.

Kết luận: Bình (0,5 điểm)

Theo Địa chi

Địa chi tượng trưng cho 12 con giáp, tức là có 12 địa chi được chia thành các nhóm tam hợp, lục xung, lục hại, tương phá, tương hại và tứ hành xung. Nếu Địa chi của bố mẹ và con cái tương hợp, tương ứng là Cát (2 điểm); nếu Bình hoà, tương ứng là 1 điểm.

Dựa vào bảng trên, bố mẹ Ất Hợi 1995 có Địa chi là Hợi, trong khi con cái Giáp Thìn 2024 có Địa chi là Thìn. Hai Địa chi này không có mối quan hệ tương sinh hoặc tương khắc.

Kết luận: Bình (1 điểm)

Kết luận

Như vậy, điểm số tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của bố mẹ tuổi Ất Hợi 1995 và con cái Giáp Thìn 2024 là 2,5/5 điểm. Điểm số này nằm ở mức trung bình, cho thấy bố/mẹ tuổi Ất Hợi có thể sinh con vào năm 2024.

Thông tin “Tuổi Ất Hợi 1995 có nên sinh con năm 2024 không?” chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.