Kế toán nội bộ là gì? – Mô tả công việc kế toán nội bộ chi tiết

Bộ phận kế toán là một thành tố quan trọng không thể thiếu trong sự vận hành và phát triển doanh nghiệp. Vậy kế toán nội bộ thực hiện những công việc gì và yêu cầu đối với vị trí này như thế nào? Quang Minh xin mời bạn tham khảo nội dung sau đây mô tả công việc kế toán nội bộ nhé!

Mô tả công việc kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp có thể được xem là kế toán quản trị. Trong đó, kế toán nội bộ có chức năng ghi chép và tổng hợp và thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế của tổ chức. Công việc này hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời phát hiện, điều chỉnh những lỗ hổng và đưa ra các quyết định chiến lược mới nhằm phát triển tình hình kinh doanh trong thời gian kế tiếp.

Trên thực tế, kế toán nội bộ được xem là tên gọi chung được dùng để chỉ các vị trí kế toán theo từng phần hành khác nhau. Tùy vào quy mô và khối lượng công việc của mỗi doanh nghiệp, mà mô tả công việc kế toán nội bộ sẽ đảm nhận những phần việc khác nhau.

Mô tả công việc kế toán nội bộ cần làm trong doanh nghiệp

Công việc của vị trí kế toán nội bộ được xác định liên quan đến việc ghi chép, tổng hợp các loại hoá đơn, chứng từ, sổ sách của những hoạt động diễn ra hằng ngày. Sau đây, Quang Minh liệt kê những công việc qua bảng mô tả công việc kế toán nội bộ sau đây:

 • Theo dõi, tổng hợp và kiểm tra các loại chứng từ, hoá đơn đảm bảo tính hợp lệ và chính xác.
 • Phối hợp thực hiện công việc được giao cùng với các kế toán nội bộ khác trong doanh nghiệp.
 • Thực hiện việc luân chuyển các giấy tờ của công ty theo đúng trình tự được đề ra.
 • Tiến hành quy trình hạch toán các chứng từ, hoá đơn nội bộ theo đúng quy định.
 • Thực hiện công tác sắp xếp, lưu trữ và bảo mật thông tin đối với các giấy tờ, sổ sách của doanh nghiệp.
 • Kế toán nội bộ có nhiệm vụ phải lập các báo cáo định kỳ hay đột xuất theo tuần, tháng hoặc quý khi có các yêu cầu.
 • Tiến hành thu thập và phân tích các dữ liệu để tổng hợp tình hình kinh doanh thực tế.

công việc kế toán nội bộ

Phân loại kế toán nội bộ và trách nhiệm tương ứng

Như đã phần nội dung trên, kế toán nội bộ được xem là tên gọi chung được dùng để chỉ các vị trí kế toán theo từng phần hành khác nhau. Tùy vào quy mô và khối lượng công việc của mỗi doanh nghiệp, mà kế toán nội bộ sẽ đảm nhận những phần việc khác nhau. Đó có thể là một vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí kế toán đảm nhận những phần hành khác nhau ứng với các công việc chi tiết. Sau đây là vị trí kế toán từng phần hành và mô tả công việc kế toán nội bộ cơ bản tương ứng:

Kế toán thu – chi

Dựa vào tình hình thu – chi thực tế của doanh nghiệp, kế toán thu – chi:

 • Tiến hành lập phiếu và thực hiện việc thu chi.
 • Lập sổ ghi chép, theo dõi và quản lý luồng tiền thông qua quỹ và quản lý tiền.

Kế toán kho

Dựa vào tình hình xuất – nhập hàng hoá, sản phẩm, kế toán kho có nhiệm vụ:

 • Lập các loại chứng từ xuất – nhập, nhập – xuất hàng hoá, sản phẩm của kho.
 • Tiến hành lưu sổ theo dõi và thực hiện quản lý luồng hàng hóa qua kho.
 • Thực hiện việc quản lý hàng hoá và lập báo cáo việc xuất – nhập – tồn hàng hóa.

Kế toán ngân hàng

 • Thực hiện mở tài khoản tại ngân hàng cho doanh nghiệp.
 • Tiến hành lập ủy nhiệm chi, séc, và công tác rút tiền, nộp tiền vào tài khoản cho doanh nghiệp tại ngân hàng.
 • Thông qua các chứng từ ghi sổ, kế toán theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng.
 • Kế toán quản lý tiền tại ngân hàng của doanh nghiệp.

Kế toán thanh toán

 • Quản lý, theo dõi các khoản thu và khoản chi của doanh nghiệp.
 • Có nhiệm vụ lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán liên quan.
 • Quản lý tiền mặt qua việc mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán dựa vào chứng từ, đối chiếu công nợ.

Kế toán tiền lương

 • Soạn thảo và quản lý các hợp đồng lao động của doanh nghiệp.
 • Xây dựng cơ chế trả lương, thực hiện chấm công, tính lương và thanh toán lương cho người lao động.
 • Theo dõi và quản lý các chế độ bảo hiểm cho người lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Kế toán bán hàng

 • Chịu trách nhiệm ghi chép và sắp xếp các đơn hàng, lập hóa đơn, chứng từ bán hàng.
 • Nhập liệu bán hàng vào phần mềm kế toán.
 • Có nhiệm vụ tổng hợp doanh thu bán hàng và lập báo cáo bán hàng mỗi ngày.
 • Đối chiếu với thủ kho kiểm tra mức độ xuất, nhập, tồn hàng hóa vào cuối ngày.

Kế toán công nợ

 • Lập công nợ phải thu – phải trả, theo dõi tình hình công nợ và thanh toán của khách hàng.
 • Kế toán lên kế hoạch tiến hành thu nợ và giãn nợ.
 • Lập báo cáo đối với tình hình công nợ, công nợ đặc biệt.

Kế toán tổng hợp

 • Có nhiệm vụ phân loại, kiểm tra và phân tích chứng từ. Đồng thời, cập nhật thông tin và báo cáo hàng ngày, để theo dõi tình hình tài chính của công ty.
 • Phân tích số liệu, lập các báo cáo liên quan, và tham mưu đề xuất ý kiến, giải pháp cho kế toán trưởng hoặc lãnh đạo doanh nghiệp.

kế toán nội bộ

Những yêu cầu đối với kế toán nội bộ

Với mô tả công việc kế toán nội bộ nêu trên, vị trí này đòi hỏi những yêu cầu và kinh nghiệm tương ứng:

 • Nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn kế toán: Vị trí này yêu cầu ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Đồng thời, thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ liên quan như ghi chép, kiểm tra và lưu trữ các số liệu, hạch toán chứng từ, làm các báo cáo, và sử dụng phần mềm kế toán.
 • Trung thực: Vị trí kế toán yêu cầu tính trung thực, khách quan và cẩn thận. Các thông tin phải được ghi chép cẩn thận và chính xác. Đảm bảo tính bảo mật các thông tin và số liệu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Nhạy bén với số liệu và khả năng tính toán tốt: Kế toán nội bộ là công việc tiếp xúc thường xuyên với các số liệu, tổng hợp và báo cáo. Do đó, khả năng nhạy bén với số liệu và thực hiện các nghiệp vụ kế toán chính xác sẽ hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt: Một doanh nghiệp có nhiều bộ phận và có thể cần đến nhiều kế toán nội bộ khác nhau để phối hợp làm việc. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp việc thực hiện công việc được nhịp nhàng, cùng giải quyết tốt các công việc trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tin học văn phòng và phần mềm kế toán: Kế toán nội bộ cần sử dụng kỹ năng tin học rất nhiều nhập liệu, tổng hợp và báo cáo. Vì thế, kế toán nội bộ bắt buộc phải sử dụng tốt tin học, các phần mềm máy tính và phần mềm kế toán.

Các phần mềm kế toán nội bộ nên biết

Sử dụng các phần mềm kế toán sẽ giúp nhân viên kế toán nội bộ thực hiện công việc kế toán nội bộ liên quan đến các số liệu nhanh gọn và chính xác. Bạn có thể tham khảo một số phần mềm kế toán phổ biến như sau:

 • Phần mềm kế toán Fast Finance: Fast Finance được xem là phần mềm kế toán hỗ trợ quản lý dữ liệu và bảo mật hệ thống, ở bất cứ đâu đều có thể truy cập dễ dàng. Phần mềm này cũng được sử dụng để xử lý các hóa đơn giao dịch, chứng từ và phân tích số liệu của công ty đa chiều.

 • Phần mềm kế toán Fast Effect: Đây là một trong những phần mềm phổ biến được sử dụng trong nhiều doanh nghiệp. Phần mềm cho phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toán theo Bộ tài chính.

 • Phần mềm kế toán Fast LinkQ: Phần mềm này thường được ưu tiên sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn. Nó có công cụ quản lý tập trung, dễ sử dụng, và có thể kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa.

 • Phần mềm kế toán Fast GamSoft: Đây là phần mềm được các công ty nhỏ và vừa lựa chọn sử dụng vì giá thành rẻ. Tuy vậy, GamSoft đáp ứng các tính năng theo chuẩn mực kế toán của Bộ Tài Chính.

 • Phần mềm kế toán Fast 3S Accounting: Phần mềm này có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu cao và ổn định. Kế toán sử dụng phần mềm này để xử lý và quản lý các dữ liệu kế toán của công ty, như số lượng bán hàng, công nợ phải thu, công nợ phải trả, số lượng tồn kho, báo cáo thuế,…

Mức lương của kế toán nội bộ

Với vị trí kế toán nội bộ, mức lương dành cho người chưa có kinh nghiệm tương đối thấp, chỉ từ 5 đến 6 triệu/tháng. Trong khi đó, mức lương sẽ cao hơn rất nhiều đối với người có kiến thức chuyên môn vững và làm việc thành thạo, có thể lên đến 20 triệu/tháng.

Tuy nhiên, mức lương này chỉ là căn bản và có tính tham khảo. Mức lương của vị trí kế toán nội bộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Trên đây là mô tả công việc kế toán nội bộ và những thông tin liên quan đến vị trí này. Thật vậy, kế toán nội bộ là vị trí luôn có nhu cầu được tuyển dụng khá cao vì đây là bộ phận không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Hiện nay, bên cạnh việc thuê kế toán, doanh nghiệp còn lựa chọn dịch vụ kế toán như là một giải pháp tối ưu hóa công việc và chi phí.

Doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ kế toán, hãy liên hệ Quang Minh để được giải đáp nhé!

Related Posts