Bài Văn Thỉnh Chuông: Kết Nối Âm Dương, Khắc Phục Nghiệp Luân

Viên thông bất triệt, tiếng chuông vang vọng. Đó là ý nghĩa của thỉnh chuông. Tiếng chuông không chỉ làm lợi ích cho âm dương mà còn giúp chúng ta nhận thức rõ ràng. Chính vì thế, Đức Phật đã sai Ông A Nan thỉnh chuông để giúp người ta nhận ra con đường tu hành. Nhưng không chỉ những người tuệ giác mới hưởng lợi từ tiếng chuông, người dân thông thường cũng được tiếng chuông làm trong sạch ba nghiệp, giữ tâm yên lặng.

Khi chúng ta chuẩn bị đối mặt với cái chết, việc đánh chuông khánh sẽ giúp chúng ta nhớ về các sinh quyển đã trải qua. Nghe tiếng chuông, những tà linh sẽ chắp tay kính lễ, những nơi cầu u tội sẽ được giải thoát, và những nơi địa ngục sẽ trở nên trong mát.

Tuy nhiên, khi đánh chuông, chúng ta cần phải nhẹ nhàng, để âm thanh lâu dài và tạo ra những ảnh hưởng tiếp theo. Chỉ khi đánh chuông bằng tâm chí thành, tâm bi mẫn mới mang lại lợi ích và thấu hiểu được chốn u đồ.

Theo chuyện Phó Pháp Tạng, Vua Kế Tân đã thoát khỏi nghiệp luân hồi sau khi nghe tiếng chuông chùa vang lên. Điều đó chứng tỏ việc đánh chuông phải phát khởi từ tâm đại bi mới có thể mang lại lợi ích cho âm dương.

Quy trình đánh chuông bao gồm 3 hồi, với tổng cộng 108 tiếng. Rung chuông 7 tiếng, trung gian 20 tiếng, và dồn chuông 8 tiếng. Sau khi kết thúc hồi thứ 3, sẽ thêm 3 tiếng tự quy y, cộng thành 108 tiếng.

Phép thỉnh chuông

Hãy thử gọi lên siêu pháp giới,
Thiết vi từng loại nguyện thành hiện hữu,
Gọi lên chứng nhiệm thông lãnh thân,
Để chúng sinh hiểu được Chánh giác.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Văn chung làm nên vận động não não,
Trí tuệ bứt phá, người địa ngục thoát ra,
Nguyện trở thành Phật, giải thoát chúng sinh.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Pháp địa ngục bằng chân ngôn này:
“Án, già la đế da sa bà ha”. (3 lần)

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Hố văn sáu (hai, ba), bảo kệ cao ngâm,
Làm sáng thông thiên đường, trừ bỏ đi địa phủ.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Chúc vị Hoàng đế đương nay,
Quản quân vạn vật, văn võ quan liêu,
Thăng lên vị trí như lộc vọng.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Trong tứ sinh tại năm giới,
Các nguyện thoát khỏi sự luân hồi,
Chấp nhận 9 loại bạn hữu,
Để tránh khổ đau tất cả.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Cam nga vàng mỹ sống mãi,
Miễn làm nô lệ cho tao học,
Nam mẫu cùng trăm vạn cái chúc,
Đều gần như một mùa nghiêu thuận.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Chiến mã và hữu trận chiến,
Địa lợi nhân phát triển thịnh vượng,
Mỗi trận thua đều đem lại tổn thương,
Mỗi trận sinh đều đi đến Tịnh độ.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Phi cầm không thể cầm tẩu,
La võng không thể vãi đủ,
Người cô độc cô tôn,
Trái tim hoàn hương tịch.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Thế giới vô biên kỳ diệu,
Cửu đài sơn, địa trường thiên trường,
Đàn na vô cận, tăng diên phúc thọ.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Cổng Đại hằng thịnh, Phật pháp trường thăng,
Thổ địa đầy long thần, Tăng hộ pháp.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Thầy sư là phụ mẫu và sư trưởng,
Lợi ích vĩnh hằng, tồn vong tịnh lợi,
Lịch đại tổ nễ, đồng đăng bỉ ngạn.

(Rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to)

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lư Giá Na Phật.
Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lư Xá Na Phật.
Nam mô Thiên Bách Ức Hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đương lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Tây Phương Cực lạc thế giới A Di Đà Phật.
Nam mô Ngũ đài sơn Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.
Nam mô Nga mi sơn Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát.
Nam mô Cửu hoa sơn Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát.
Nam mô Phổ Đà sơn Đại bi Quán thế âm Bồ tát.

(Rung chuông 8 tiếng từ to đến nhỏ)

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh,
Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh,
Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh,
Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.

Hòa chúng bái một chúng.

Nguyện dẫn công đức
Về trên đường thực chúng ta
Chúng ta cùng chúng sinh
Gia nhập đạo Phật

Bài Thỉnh Chuông Nghĩa (Hòa thượng Trí Hải)

*Giờ con xin thỉnh chuông này
Tiếng vang đến mọi nơi xa gần
Ai nghe lòng nhẹ nhàng thanh thản
Chánh giác từ Bồ-Đề trỗi dậy

(Rung chuông 7 tiếng nhỏ đến to)

*Những loài khổ não từ xưa đến nay
Các nghiệp chướng được sạch rồi
Địa ngục tan thành mảnh vụn
Chúng-sinh thoát khỏi đau đớn

(Rung chuông 7 tiếng nhỏ đến to)

*Bước lên con đường đúng đắn
Đến Cực Lạc, tới Lầu Liên-Hoa
Phá địa ngục bằng chân ngôn
Án già ra đế da sa bà ha. (3 lần)

(Rung chuông 7 tiếng nhỏ đến to)

*Những loài đọa làm ma quỷ khủng khiếp
Nguyện thoát khỏi luân hồi
Nhận được chân thân hiền thiện
Hưởng thụ cuộc sống yên vui mãi mãi

(Rung chuông 7 tiếng nhỏ đến to)

*Loài súc sinh suốt đời chịu khổ
Sống đau đớn, chết đắng cay
Mong thoát khỏi kiếp này
Cầu cho đời sau tràn đầy phúc duyên

(Rung chuông 7 tiếng nhỏ đến to)

*Cảnh thế giới đầy kẻ thảm họa
Biết bao người phải than van vất vả
Cầu cho mọi khó khăn biến mất
Đem đến thế giới an lành hoàn toàn

(Rung chuông 7 tiếng nhỏ đến to)

*Loài Tu-La mang theo giận dữ
Gây ra bao trận chiến tranh
Cầu cho giận dữ được chữa lành
Thế giới hòa bình chốn trần gian

(Rung chuông 7 tiếng nhỏ đến to)

*Cảnh Thiên-Giới là nơi hạnh phúc
Nguyện mọi người mãi thịnh vượng
Chúng-sinh đều được phúc duyên
Đến được nơi Tọa Thiền hiền nhờ

(Rung chuông 7 tiếng nhỏ đến to)

*Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lư Giá Na Phật.
Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lư Xá Na Phật.
Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đương lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới A Di Đà Phật.
Nam Mô Ngũ đài sơn Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.
Nam Mô Nga mi sơn Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát.
Nam Mô Cửu hoa sơn Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát.
Nam Mô Phổ Đà sơn Đại bi Quán thế âm Bồ tát.

(Rung chuông 8 tiếng từ to đến nhỏ)

Con đã về nương tựa chư Phật,
Nguyện cho tất cả sinh vật,
Hiểu biết về đạo to lớn không hai,
Mở rộng chân tâm tuyệt vời vượt trên.

(Rung chuông 8 tiếng từ to đến nhỏ)

Con đã được nương vào chân pháp,
Nguyện cho tất cả chúng sinh,
Hiểu biết về lý thuyết chân kinh,
Khai mở trí tuệ như biển rộng.

(Rung chuông 8 tiếng từ to đến nhỏ)

Con đã về nương ngôi Tăng bảo,
Nguyện cho tất cả sáu nghiệp chúng sinh,
Hòa hợp trí tuệ thành tinh thông,
Để không có chướng ngại trong quá trình tu hành.

(Rung chuông 8 tiếng từ to đến nhỏ)

Hòa chúng bái một chúng.

Nguyện đem công đức này,
Đem đến cho tất cả,
Chúng ta cùng chúng sinh,
Hành đạo Phật.

Bài Văn Thỉnh Chuông có ý nghĩa kết nối âm dương và khắc phục nghiệp luân. Qua việc thỉnh chuông, chúng ta có thể nhận thức rõ ràng và giải thoát khỏi những khổ đau trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc thỉnh chuông không chỉ đơn thuần là đánh chuông mà còn phải đi kèm với tâm bi mẫn và chân ngôn phù hợp. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa và phép thỉnh chuông.