Nghi thức hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật

Hòa thượng Thích Quang Đạo, chủ chùa Phước Viên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai đã đề cập đến phương pháp sám hối, hồi hướng là chánh pháp mà đức Phật đã dạy, với tác dụng giải nghiệp rất hiệu quả. Hòa Thượng Thích Nhật Quang, trụ trì Thiền Viện Thường Chiếu cũng chia sẻ rằng hồi hướng cần được thực hiện với lòng tin tưởng và thành tâm để đạt được kết quả tốt.

1. Bài hồi hướng căn bản

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp đến nay cho tất cả các chư vị Oan Gia Trái Chủ trong, ngoài, trên, dưới của con và Oan Gia Trái Chủ của ông (bà)………. (người bị bệnh) đầy đủ công đức phước báu siêu sanh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

2. Bài hồi hướng mẫu chung:

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp con đã gieo tạo được do niệm Phật, lạy Phật, trì Chú, giúp đỡ, cứu mạng chúng sinh cho đến bây giờ. Xin hồi hướng hết cho { Oan gia trái chủ, nghiệp chướng trong thân, tâm (hoặc đau vùng nào thì nêu tên vùng đó), cho cửu huyền thất tổ bảy đời, chín kiếp nội, ngoại} đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ và hồi hướng cho con (hoặc những người thân quen nhờ hồi hướng giúp) bình an, mạnh khỏe, khai thông trí tuệ, phát tâm bồ đề, ăn chay, niệm Phật, tu hành tinh tấn đắc quả thành Phật. Nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Lưu ý: Trước khi thiền, lễ Phật hay trong mọi tình huống, hồi hướng mang lại công đức và phước báu từ vô lượng kiếp của chúng ta.

Bài hồi hướng trên là mẫu chung cho tất cả các trường hợp khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Hãy thực hiện hồi hướng ít nhất 3 lần và lặp đi lặp lại càng nhiều càng tốt. Nếu bệnh nặng, thì hồi hướng ngày 108 lần/ngày.

Nếu muốn hồi hướng cho người thân hay bất cứ ai cần sự giúp đỡ, hãy nêu họ tên và tuổi (có thể thêm địa chỉ càng tốt) để đạt hiệu quả như mong muốn.

Hồi hướng cho hương linh theo họ tên và ngày tháng năm mất, sẽ được các tổ tiếp nhận rất hoan hỷ và siêu về cảnh giới mà chúng ta giới thiệu.

Ghi chú: “Cùng với con” có nghĩa là cộng hưởng công đức của bất cứ chư vị nào mà mình cảm mến hay có nhân duyên (ví dụ: đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân…) để tăng hiệu quả hồi hướng nhiều lần. Để kiểm nghiệm thực tế phương pháp này, sau khi hồi hướng (3 lần) xong, hãy lắng tâm để kiểm tra cơ thể của mình còn đau nữa hay không, hoặc xem người đã được hồi hướng có chuyển biến tốt không. Khi thấy kết quả, chúng ta có đủ niềm tin và thường xuyên hồi hướng khi gặp bệnh do chính Oan Gia Trái Chủ gây đau, hoặc hồi hướng để giúp người khác đạt được lợi ích.

Chúc các bạn thành công.

Bài hồi hướng mẫu 1: Nguyện cầu trước khi tĩnh tâm – Thiền

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, gia trì cho con được khai mở tất cả các luân xa và các huyệt đạo trên toàn cơ thể để đón nhận năng lượng tích cực (từ bi, trí tuệ, khiêm cung, nhẫn nhục, sức khỏe…) của mười phương chư Phật và các bậc thiện hữu tri thức tạo ra. Con xin nguyện lan tỏa năng lượng tích cực này đến với các cõi để bất cứ chư vị, chúng sinh nào nhận được đều giác ngộ phát tâm Bồ Đề, tu hành tinh tấn, đắc quả thành Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Bài hồi hướng mẫu 2: Nguyện xin chuyển hóa trước khí

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, gia trì cho con được khai mở các luân xa và các huyệt đạo có khả năng chuyển hóa tích cực trước khí trên toàn cơ thể.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Bài hồi hướng mẫu 3: Hồi hướng, cầu nguyện cho nghiệp

Giúp cho bất cứ ai đang đau khổ do bệnh thân hay tinh thần bất an mà gốc của nó chính là do nghiệp tạo ra. Hồi hướng theo bài dưới đây sẽ mang lại sự mầu nhiệm:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến bây giờ cho Oan Gia Trái Chủ đang làm đau … (đau vùng nào thì nêu vùng đó) được đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Lưu ý: Đau lúc nào thì hồi hướng lúc đó (không phải công phu xong mới có công đức vì công đức đã có sẵn từ lâu rồi)

Bài hồi hướng mẫu 4: Phương pháp mời các tế bào

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Xin mời tất cả các tế bào, oan gia, nghiệp chướng thiện và bất thiện hoan hỷ niệm Phật cùng với tôi.

Mời xong thì liên tục niệm Phật để các tế bào cùng với nghiệp đều niệm và nhận được sự hoan hỷ vô cùng. Thường xuyên mời tế bào, nghiệp niệm Phật để được khỏe mạnh, tăng tuổi thọ, tăng công đức.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài hồi hướng mẫu 5: Phương pháp hồi hướng, cầu nguyện cho đối tác

Chúng ta mong muốn đối tác đang thương lượng những vấn đề đang căng thẳng. Sử dụng câu hồi hướng sau đây để thống nhất ý kiến tốt đẹp:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến bây giờ cho người đang nói chuyện với con (có thể nêu tên người đó luôn càng tốt) được có công đức, khai sáng trí tuệ, bình tĩnh để cùng với con thảo luận và thống nhất ý kiến tốt đẹp. Cho nghiệp khẩu của người đang nói chuyện với con đạt công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài hồi hướng mẫu 6: Phương pháp hồi hướng khi vừa mới bước chân ra khỏi nhà

Chúng ta luôn cầu mong sự an toàn khi lưu thông trên đường và thích gặp thiện hữu tri thức, tránh đi những kẻ bất thiện. Sử dụng câu hồi hướng dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho tất cả chúng sinh nào con gặp trong ngày hôm nay được có công đức, phước báu được ơn khai ngộ, phát tâm ăn chay, tu hành tinh tấn, đắc quả thành Phật. Và những chúng sinh nào do con vô tình dẫm đạp bị chết hay bị thương, con xin sám hối và cầu nguyện được siêu sinh về Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài hồi hướng mẫu 7: Phương pháp hồi hướng, cầu nguyện khi thấy người bị tai nạn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, chư Long Thần Hộ Pháp, chư Thánh Hiền Tăng, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho người đang gặp tai nạn được giảm từ nặng còn nhẹ, thoát khỏi sự nguy hiểm. Cho oan gia trái chủ đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)