Cách niệm Phật hồi hướng khi có người thân mới mất

Niệm Phật là một phương pháp dễ dàng, nhưng hiếm ai thực sự tin tưởng vào nó. Điều này đã được chứng minh qua câu nói của các vị chư Tổ: “Chúng sanh càng cường khó độ”. Quả thực, đây là một thách thức lớn!

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo Mật giáo, trong vòng 49 ngày sau khi mất, linh hồn thường ở trong cảnh giới Thân trung ấm. Khi đó, việc niệm Phật cho người mới mất sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn việc tụng kinh. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hầu hết mọi người không biết điều này và nghĩ rằng chỉ cần tụng kinh là đủ. Nhưng thực tế là:

Trong vòng 49 ngày này, nếu linh hồn thấy con cháu của mình niệm Phật vì mình, họ sẽ trở về và tiếp tục tu tập. Chỉ cần họ có niềm tin niệm Phật một câu thôi, Đức Phật và các Thiên Thánh sẽ hiện ra trước mặt. Khi đó, linh hồn sẽ khẩn cầu được quy y và được vãng sanh về Cực lạc, không còn phải vướng mắc trong vòng luân hồi. Đây là giáo lý của Mật giáo, không phải lời tôi bịa ra. Với cách này, bạn có thể niệm Phật hồi hướng cho người mới mất như sau:

1. Chia thời gian phù hợp

Bạn nên tuỳ theo khả năng của mình chia thời gian. Nếu có đủ thời gian, bạn có thể niệm Phật hai thời điểm trong ngày, sáng và tối, mỗi thời gian một giờ. Hãy chọn một thời gian cố định để thực hiện niệm Phật. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu từ 6 giờ sáng mỗi ngày. Ngồi trước bàn thờ nếu có, nếu không, hãy chọn một phòng sạch sẽ, gọn gàng và yên tĩnh. Nếu có hương thì thắp một nén, không có thì không sao cả.

2. Khấn thế và tụng nghi thức

Sau khi thắp hương, bạn hãy khấn thế một cách tĩnh lặng với cách khấn như sau: “Nam mô A Di Đà Phật! Hôm nay ngày tháng năm…con vì linh hồn tên là… mà phát nguyện niệm danh Phật A Di Đà. Con cầu nguyện Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang gia hộ cho linh hồn… được khai tâm, về nơi này và cùng với con niệm danh của Ngài. Nguyện Đức Phật từ bi gia bố cho linh hồn… nghe được danh hiệu của Ngài và phát tâm niệm danh hiệu của Ngài. Nam mô A Di Đà Phật”. Sau khi khấn thế, bạn hãy tiếp tục tụng nghi thức niệm Phật.

3. Niệm Phật và hồi hướng

Tụng xong nghi thức, bạn hãy ngồi niệm Phật trong khoảng 1 giờ. Khi niệm Phật xong, bạn hãy hồi hướng như sau: “Nam mô A Di Đà Phật! Con cầu nguyện công đức niệm Phật này hồi hướng cho linh hồn tên là… và cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới. Con cầu nguyện Đức Phật từ trên cao phóng quang gia hộ cho tất cả chúng ta được thoát khỏi khổ đau, vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật”.

Cách này dành cho những người không thể ăn chay. Tuy nhiên, nếu bạn không thể ăn chay, hãy kiêng ngũ vị tân và tuân thủ các quy tắc không gây tổn hại đến sinh mạng.

Thường thì trong vòng 49 ngày, nếu linh hồn phát tâm niệm Phật theo bạn, họ sẽ được vãng sanh. Ngay cả khi linh hồn không niệm Phật, nhờ vào phước đức từ danh hiệu Phật, họ cũng sẽ được vãng sanh về các cõi thiện lành.