Cách hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, tiêu trừ bệnh tật

Hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ là một phương pháp giúp tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh tật. Để có thêm thông tin về cách thực hiện, bạn đọc có thể tham khảo những nghi thức dưới đây.

1. Oan gia trái chủ là gì?

Kiếp trước, nếu bạn đã gây hại cho người khác, thì một kiếp nào đó khi có duyên họ sẽ quay trở lại để trả thù. Đây được gọi là oan gia trái chủ. Trong triết lý Phật giáo, mọi mối quan hệ trong gia đình như cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cháu… đều có một duyên rất lớn trong kiếp trước, nên mới đến với nhau sống chung một nhà, không phải ngẫu nhiên. Con cháu ta cũng vậy, khi được đầu thai vào gia đình ta, có 2 mục đích sau:

  • Báo ơn: Nếu con cháu về với ta là để trả lại ơn đã nhận từ kiếp trước. Đây có thể là nhờ ta đã từng cứu giúp, thương yêu chúng, hoặc vì những lời thề nguyện nào đó đã khiến cho nhân duyên hội đủ để con cháu trở lại. Đứa trẻ trong trường hợp này thường rất ngoan hiền và hiếu thảo.

  • Báo thù hoặc báo oán: Nếu con cháu về để trả thù hay báo oán vì ta đã từng hại chúng. Đứa con này thường rất ngỗ nghịch, phá hoại và gây phiền não cho gia đình mà không ai biết. Nếu hiểu rõ đạo lý này, ta không nên oán trách mà thay vào đó phải sám hối, thông cảm và khuyên bảo. Như vậy, sự việc thường sẽ kết thúc tốt đẹp. Đạo lý của Đức Phật dạy rằng, oán cần phải cởi, không nên kết lại. Nếu lấy ân báo oán, oán kia sẽ được cởi. Nếu cứ tiếp tục báo oán, sẽ không biết kiếp nào mới kết thúc. Nếu không hiểu rõ đạo lý này, thật là đáng tiếc.

Ngày nay, vì không hiểu biết về đạo lý oan gia trái chủ, nhiều người đã phá thai và gánh chịu những hậu quả nặng nề. Trong cả hai trường hợp đã nêu, trong trường hợp đầu tiên, con cháu trở lại để báo ơn nhưng lại bị ta giết hại, thì ân sẽ bị kết thành oan. Điều này thực sự thảm thương và oan trái. Trong trường hợp thứ hai, nếu nó về để trả thù mà ta lại giết hại nó lần nữa, oán thù cũng sẽ chồng chất. Chúng ta hãy khuyên con cháu và bạn bè cẩn trọng để không sự gây oan tài, vì sẽ gây phiền phức cả đời này và nhiều kiếp sau đều đối diện với quả báo này.

Thực tế cho thấy, đôi khi trong gia đình đông con, ta vẫn thấy có đứa rất ngoan hiền, và đứa khác lại rất khó bảo. Đôi khi, con còn rất ngỗ nghịch, cố tình phá hoại gây nhiều phiền não cho ta.

Trường hợp phá thai, nếu đã xảy ra lỡ lầm, có cách hòa giải bằng cách đoạn ác tu thiện và tu tạo nhiều công đức để hồi hướng. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này không cao và đòi hỏi sự ăn năn, sám hối thành tâm và làm việc với lòng thành tâm mới mong có được hiệu quả.

Kinh Địa Tạng cũng có chia sẻ những phương pháp rất hay. Kể cả cách làm ngay từ khi biết mình mang thai em bé để biến oan thành ân, hoặc giúp bé tiêu trừ nghiệp chướng. Sinh ra, đứa bé thường rất dễ nuôi và lớn lên sẽ ngoan hiền, hiếu thảo và trở thành người có ích. Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-la-ni cũng đề cập đến quả báo khốc liệt của sự phá thai và một số nguyên nhân của bệnh tật.

Hiểu được đạo lý này, gia đình bạn sẽ càng hiểu nhau, biết thông cảm và yêu thương nhau hơn, hoá thù thành bạn, biến oán thành ân. Gia đình sẽ hoà thuận một cách dễ dàng. Hãy tin rằng, việc hiểu biết và áp dụng Phật pháp vào cuộc sống hàng ngày sẽ mang lại lợi ích to lớn, thiết thực không thể nghĩ bàn.

2. Cách hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ

Hết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nếu không trừ nghiệp chướng, Phật tánh không thể hiện tiền.

Hòa thượng Thích Quang Đạo, chủ viện chùa Phước Viên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai cho biết: “Phương pháp sám hối, hồi hướng là chánh pháp mà Đức Phật đã dạy, có tác dụng giải nghiệp rất hiệu quả.”

Hòa Thượng Thích Nhật Quang, trụ trì Thiền Viện Thường Chiếu cũng nói: “Hồi hướng phải tin tưởng và thành tâm sẽ có kết quả tốt.”

Cách hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, tiêu trừ bệnh tật

a. Bài hồi hướng căn bản

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp đến nay cho tất cả các chư vị Oan Gia Trái Chủ trong, ngoài, trên, dưới của con và Oan Gia Trái Chủ của ông (bà)………. (người bị bệnh) đầy đủ công đức phước báu siêu sanh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

b. Bài hồi hướng mẫu chung

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp con đã gieo tạo được do niệm Phật, lạy Phật, trì Chú, giúp đỡ, cứu mạng chúng sinh cho đến bây giờ. Xin hồi hướng hết cho {Oan gia trái chủ, nghiệp chướng trong thân, tâm (hoặc đau vùng nào thì nêu tên vùng đó), cho cửu huyền thất tổ bảy đời, chín kiếp nội, ngoại} đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ và hồi hướng cho con (hoặc những người thân quen nhờ hồi hướng giúp) bình an, mạnh khỏe, khai thông trí tuệ, phát tâm bồ đề, ăn chay, niệm Phật, tu hành tinh tấn đắc quả thành Phật. Nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Chú ý: Quý vị có thể hồi hướng trước khi thiền, lễ Phật hoặc trong mọi tình huống đều được vì công đức và phước báu mà quý vị đã gieo tạo được từ vô lượng kiếp trước đây.

Bài hồi hướng trên là mẫu chung cho tất cả các trường hợp khó khăn mà cá nhân đang gặp phải. Hồi hướng ít nhất 3 lần, lặp đi lặp lại càng nhiều càng tốt. Nếu bệnh nặng, quý vị có thể hồi hướng 108 lần/ngày.

Nếu muốn hồi hướng cho người thân hoặc bất cứ ai cần sự giúp đỡ, quý vị có thể nêu họ tên, tuổi (có thể thêm địa chỉ nếu có) để hiệu quả hồi hướng như mong muốn.

Qua hồi hướng, chúng ta cũng có thể hồi hướng cho linh hồn đã mất. Chúng sẽ rất vui mừng và chấp nhận nhận được công đức từ chúng ta.

Ghi chú: “cùng với con” nghĩa là chúng ta cộng hưởng công đức của bất cứ chư vị Phật nào mà chúng ta cảm mến hoặc có duyên gặp gỡ (ví dụ: đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân…). Điều này giúp tăng hiệu quả hồi hướng công đức nhiều lần. Khi kiểm nghiệm và thấy kết quả, chúng ta sẽ tin tưởng và thường xuyên hồi hướng khi gặp bệnh do chính oan gia trái chủ gây ra hoặc hồi hướng giúp đỡ người khác.

c. Bảng phát nguyện hồi hướng

Hôm nay ngày … tháng … năm …, đệ tử … quy đầu Tam bảo, trì tụng (Kinh, chú, niệm Phật...), hồi hướng công đức, cầu nguyện cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.

Nguyện cho con trong đời này, kiếp này và muôn đời sau, con xin Đức Phật A Di Đà chứng giám cho lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất cứ điều gì có ích, những công đức tu tập, những phước báu mỗi ngày con xin chia sẻ đến khắp pháp giới chúng sinh.

Nguyện cho con khi bỏ báo thân này, con và tất cả các chúng sinh đều được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Cúi mong Đức Phật A Di Đà từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Nguyện đại bi Quan Thế Âm cùng Phật pháp tăng vô thượng Tam Bảo ẩn thụ chứng minh gia hộ. Con phát tâm thành kiến.

Xin mời tất cả oan gia trái chủ, các vong linh Chư thiên Hộ pháp cùng chấp tay cùng con tụng kinh, tri chú, niệm Phật với nhau. Nguyện Đức Phật chứng giám cho lời cầu nguyện của con được thành tựu mỗi ngày. Nguyện cầu tất cả được vãng sanh Tây Phương cực lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

Tổng kết:

Cách hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ và tiêu trừ bệnh tật là một phương pháp giúp chúng ta trừng trị nghiệp chướng, đem lại hòa bình cho gia đình và cuộc sống hàng ngày. Hiểu biết và áp dụng Phật pháp vào cuộc sống sẽ mang lại lợi ích to lớn, không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người xung quanh. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của công đức và hồi hướng để tạo nên một cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Related Posts