Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông: Khám phá sự khác biệt và cách phân biệt

Phật giáo, một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới với hàng triệu tín đồ trên toàn cầu, chia thành hai trường phái chính: Nam Tông và Bắc Tông.

Vài nét sơ lược về Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông

Vài nét sơ lược về Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Phật giáo đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, dẫn đến sự hình thành nhiều nhánh và tên gọi khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện địa lý và cách diễn giải kinh Phật.

Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ và lan truyền ra nhiều nước lân cận cũng như toàn bộ vùng Á Đông và thế giới. Trong quá trình truyền bá, Phật giáo chia thành hai hướng:

  • Hướng Bắc, gọi là Phật giáo Bắc Tông, mang tư tưởng Đại Thừa.
  • Hướng Nam, gọi là Phật giáo Nam Tông, mang tư tưởng Tiểu Thừa.

Sự phân chia này không phải do mâu thuẫn hay quyền lợi, mà đơn giản là sự khác nhau về quan điểm về giáo lý và giới luật.

Bắc Tông thường dịch Kinh Tạng từ tiếng Sanskrit sang tiếng quốc ngữ để nghiên cứu và đọc dễ dàng hơn. Trong khi đó, Nam Tông thường tu tập một pháp môn – pháp tứ niệm xứ. Bắc Tông lại tu tập nhiều pháp môn thiền quán khác nhau.

Phật giáo Bắc Tông – theo quan điểm Đại Thừa

Phật giáo Đại Thừa có nghĩa là “cỗ xe lớn”, “con đường cứu vớt lớn”, được gọi là tôn giáo cải cách. Giáo lý Đại Thừa có nhiều cáo mới so với đạo Phật nguyên thủy. Đại Thừa cho rằng không chỉ những người xuất gia tu hành mà cả những người Phật tử khác cũng được cứu vớt.

Chủ trương của Phật giáo Đại Thừa không chỉ là giác thoát và giác ngộ cho bản thân mà còn giúp đỡ nhiều người khác cũng giải thoát và giác ngộ. Đại Thừa cho rằng mỗi người có thể đạt tới cảnh giới Niết Bàn chỉ bằng sự cố gắng của mình.

Phật giáo Bắc Tông - theo quan điểm Đại Thừa

Phật giáo Nam Tông – theo quan điểm Tiểu Thừa

Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo nguyên thủy, xuất hiện từ khoảng thế kỷ 1-2 sau Công Nguyên, và được xem là trường phái duy nhất của Phật giáo tại Việt Nam.

Phật giáo Tiểu Thừa có nghĩa là “cỗ xe nhỏ” và “con đường cứu vớt nhỏ”, chủ trương chỉ những người xuất gia tu hành mới được cứu vớt. Phật giáo Tiểu Thừa cho rằng những người theo phái này phải tự giác ngộ và tìm con đường giải thoát cho bản thân, không thể giải thoát cho người khác.

Theo quan điểm của Phật giáo Nam Tông, chỉ có Thích Ca là Phật, không ai khác có thể trở thành Phật. Vì thế, việc cứu độ chúng sinh chỉ có Phật mới làm được. Vì vậy, trong các chùa thuộc phái Tiểu Thừa, chỉ có thờ tượng Phật Thích Ca ở chính điện, không có pho tượng khác.

Sự khác biệt giữa Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông

Để phân biệt được hai trường phái Nam Tông và Bắc Tông, dưới đây là một số điểm khác biệt đáng chú ý:

Điểm khác biệt Nam Tông Bắc Tông
Sáng lập Đạo Tràng Tăng Bảo Đức Phật
Tập trung vào Việc đọc kinh Tu hành
Nơi thờ phụng Chùa Tháp Chùa
Tuổi thọ của nhân loại Không giới hạn 84 nghìn vòng luân hồi
Nguồn gốc địa lý Việt Nam Trung Quốc

Thông qua bài viết này, hy vọng rằng bạn đã có được những thông tin cơ bản về Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, cũng như cách phân biệt giữa hai trường phái lớn của Phật giáo. Sự khác biệt này không ảnh hưởng đến sự phát triển của Phật giáo hiện nay và sau này. Mỗi người tại mỗi quốc gia, vùng miền đều có quyền lựa chọn cho mình một pháp tu, tư tưởng phù hợp để theo đuổi và tu hành.