Phật Mẫu Chuẩn Đề: Bồ Tát Đáng Kính và Gần Gũi

Image

Trong Kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ tát Chuẩn Đề được miêu tả là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, xuất hiện trong sáu đường sanh tử để cứu rỗi chúng sinh. Bồ tát Chuẩn Đề nguyện hộ trì Phật pháp và bảo hộ những chúng sinh đang gặp khó khăn, bệnh tật…

Phật Mẫu Chuẩn Đề, hay còn được gọi là Cundì, là một trong sáu Quan Âm của Phật giáo. Trong Tạng Giới Mạn Đà La, Chuẩn Đề được xác định là một trong ba vị Phật Mẫu thuộc Biến Tri Viện.

Hình Tượng và Đặc Điểm

Phật Mẫu Chuẩn Đề được hình dung trên tòa sen với ánh hào quang tỏa sáng. Mặc thiên y và đội mão báu có ngọc lưu li rũ treo. Với 18 tay đeo vòng xuyến khảm xà cừ, mỗi tay cầm một loại khí cụ biểu thị cho các Tam muội gia. Với 3 mắt đầy sắc sảo, Bồ tát Chuẩn Đề hộ trì Phật pháp và giúp những chúng sinh có mạng sống ngắn ngủi được lành dài.

Pháp Môn và Chú Nguyện

Pháp môn tu hành của Bồ tát Chuẩn Đề là trì tụng Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú:

“Khể thủ quy y Tô tất đế.
Đầu diện đảnh lễ Thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề.
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.”

Chú nguyện này mô tả lòng thành kính và sự cầu nguyện cho sự từ bi và bảo hộ của Bồ tát Chuẩn Đề.

Một Hình Thân Đa Dạng

Bồ tát Chuẩn Đề có nhiều hình hài khác nhau, nhưng một hình thân phổ biến của Ngài là: thân tượng màu vàng trắng hay màu vàng lợt, ngồi kiết già trên đài sen, đầu đội mão Hoa quang, trên đầu trang điểm ngọc anh lạc, đeo chuỗi anh lạc và hiện ra chữ “Vạn” trên ngực. Củng tay Ngài cầm các vật như lá phướn, cây gươm, bình nước cam lồ, xâu chuỗi Ni ma bửu châu và nhiều vật khác.

Nhiều Lợi Ích

Nếu chúng ta trì niệm và cầu nguyện đúng cách, Bồ tát Chuẩn Đề sẽ ban cho chúng ta nhiều phước quả. Công phu tu hành và lòng thành trì niệm sẽ giúp ta tránh khỏi khổ đau và tai ương, được sự bảo hộ và thịnh vượng. Tỳ khưu ni, ưu bà tắc ni, ưu bà di nào tụng chú này mãn 80 vạn biến, tất cả tội lỗi của chúng ta sẽ được tiêu diệt. Tự Sanh ra đâu cũng gặp chư Phật và Bồ tát, cuộc sống trọn vẹn và trọn đời được xuất gia. Nếu tụng chú này mãn 10 vạn biến trong giấc mơ, chúng ta sẽ gặp những dấu hiệu tốt và tịnh tâm. Tụng mãn 70 vạn biến, tất cả những mơ ước tốt đẹp sẽ thành hiện thực.

Kết Luận

Trong thời kỳ mạt pháp, mỗi hành giả trên con đường tu học cần tìm đến lòng thành và tín ngưỡng chính trực của mình. Trì niệm và cầu nguyện thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề là vô cùng quan trọng, giúp ta vượt qua mọi khó khăn và trở ngại. Bồ tát Chuẩn Đề luôn sẵn lòng hướng dẫn và bảo hộ những người tìm đến Ngài. Gần gũi và đáng kính, Bồ tát Chuẩn Đề là người bạn đồng hành đáng tin cậy của chúng ta trong cuộc sống này.