42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

Nếu bạn chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, bạn như người có tay mà không có chân, không thể đi được. Mặt khác, nếu bạn chỉ biết hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi, bạn như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả. Điều đó vô dụng và thôi thúc. Vì vậy, để hiểu rõ chú Đại Bi, trước hết bạn phải thông đạt bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, sau đó mới phải trì tụng chú Đại Bi, từ đó bạn sẽ thành thạo trong diệu pháp này của chư Phật. (Trích Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải chú Đại Bi)

Xem thêm các bài khác về chú Đại Bi:

 • Chú Đại Bi tiếng Việt
 • Chú Đại Bi tiếng Phạn
 • Giảng giải Chú Đại Bi
 • Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi
 • Sự linh ứng của chú đại bi
 • Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách
 • Nhạc Chú Đại Bi tiếng Việt
 • Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn
 • Chú Đại Bi bằng hình ảnh

42 thu nhan an phap chu dai bi 01

 1. Nếu bạn muốn có sự giàu có, nhiều bảo vật, đồ dùng, hãy cầu xin ở tay cầm châu như ý. Câu ngạn ngữ nói: “Án-, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.”

42 thu nhan an phap chu dai bi 02

 1. Nếu đang rối mắt trong cuộc sống và muốn có sự bình an, hãy cầu xin ở tay cầm dây quyến sách. Câu ngạn ngữ nói: “Án — chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra.”

42 thu nhan an phap chu dai bi 03

 1. Nếu bạn muốn chữa bệnh trong bụng, hãy cầu xin ở tay cầm cái bát báu. Câu ngạn ngữ nói: “Án-, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra.”

42 thu nhan an phap chu dai bi 04

 1. Nếu muốn kiểm soát các thế lực, thần linh, vọng tưởng, sự lượng, hãy cầu xin ở tay cầm gươm báu. Câu ngạn ngữ nói: “Án – đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.”

42 thu nhan an phap chu dai bi 05

 1. Nếu muốn kiểm soát tất cả ma quỷ, thần tiên, hãy cầu xin ở tay cầm bạt chiết la. Câu ngạn ngữ nói: “Án – nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.”

42 thu nhan an phap chu dai bi 06

 1. Nếu muốn trừ tánh oán hận, hãy cầu xin ở tay cầm chày kim cang. Câu ngạn ngữ nói: “Án – phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ bát đa dã, tá-phạ hạ.”

42 thu nhan an phap chu dai bi 07

 1. Nếu muốn trừ sự sợ hãi, hãy cầu xin ở tay thí vô úy. Câu ngạn ngữ nói: “Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra.”

42 thu nhan an phap chu dai bi 08

 1. Nếu muốn chữa trị mắt mờ không thấy ánh sáng, hãy cầu xin ở tay cầm châu nhựt tinh ma ni. Câu ngạn ngữ nói: “Án -, độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ hạ.”

42 thu nhan an phap chu dai bi 09

 1. Nếu muốn chữa bệnh nhiệt độc và muốn được mát mẻ, hãy cầu xin ở tay cầm châu nguyệt tinh ma ni. Câu ngạn ngữ nói: “Án – tô tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.”

42 thu nhan an phap chu dai bi 10

 1. Nếu muốn thăng quan tiến chức, hãy cầu xin ở tay cầm cung báu. Câu ngạn ngữ nói: “Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.”

Ghi chú: Hãy nhớ rằng khi sử dụng các thủ nhãn ấn pháp này, bạn cần có lòng tin, tuân thủ và hành trì chú Đại Bi đúng cách để thực sự đạt được hiệu quả.