12 Đại Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm

Nếu bạn đã từng nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm, chắc hẳn bạn đã biết đến 12 đại nguyện mà ngài đã ban cho chúng ta. Những nguyện ước này chứa đựng trong mình rất nhiều công đức và sự tấm lòng từ bi. Trong văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo ở Việt Nam, Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị thần được tôn kính và ngưỡng mộ nhiều nhất.

Đại Nguyện thứ nhất: Khi trở thành Bồ Tát

Nguyện thứ nhất của Bồ Tát Quán Thế Âm là khi ngài đã trở thành một vị Bồ Tát, một vị thần với quyền năng to lớn. Đây là nguyện ước đầu tiên và cũng là nguyện ước quan trọng nhất của ngài. Với nguyện vọng này, ngài bày tỏ mong muốn trở thành một Bồ Tát từ bi, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người đau khổ và mang lại sự an lành cho tất cả chúng sinh.

Đại Nguyện thứ hai: Không nài gian khổ

Nguyện thứ hai của Bồ Tát Quán Thế Âm là không bao giờ nài ngại gian khổ và luôn sẵn lòng cứu độ những người đang gặp khó khăn. Ngài luôn hiện diện với lòng từ bi, như một ngọn đèn lịch sự chỉ đường giữa biển bão. Ngài sẵn lòng giúp đỡ những người đang chìm đắm trong những cơn giông tố cuộc đời.

Đại Nguyện thứ ba: Ta bà ứng hiện

Nguyện thứ ba của Bồ Tát Quán Thế Âm là sẵn lòng đến ở những nơi u ám và đau khổ. Ngài từ bi đến cứu giúp những người trên con đường của họ gặp nhiều khó khăn. Ngài luôn lắng nghe những tiếng than thở và giúp đỡ tức thì.

Đại Nguyện thứ tư: Trừ yêu quái

Nguyện thứ tư của Bồ Tát Quán Thế Âm là trừ tà ma, đuổi quỷ dữ khỏi cuộc sống. Ngài quyết tâm đẩy lùi những nguy hiểm và đem lại an lành cho mọi người.

Đại Nguyện thứ năm: Tay cầm dương liễu

Nguyện thứ năm của Bồ Tát Quán Thế Âm là sẵn lòng cứu giúp mọi người bằng tay cầm dương liễu. Chỉ cần một chút nguyện cầu tới ngài, như nước cam lồ rơi xuống, chúng ta sẽ được an vui và một cảm giác mát mẻ.

Đại Nguyện thứ sáu: Thường hành bình đẳng

Nguyện thứ sáu của Bồ Tát Quán Thế Âm là luôn sống với lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Ngài không phân biệt sự khác biệt giữa các loài và luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Đại Nguyện thứ bảy: Dứt ba đường dữ

Nguyện thứ bảy của Bồ Tát Quán Thế Âm là giúp chúng ta thoát khỏi ba đường dữ: ngục hình, quỷ súc và thú dữ. Ngài luôn hiện diện và đưa chúng ta thoát khỏi những nguy hiểm này.

Đại Nguyện thứ tám: Giải thoát tù lao

Nguyện thứ tám của Bồ Tát Quán Thế Âm là giải thoát những tội nhân khỏi sự giam cầm và khởi tố. Ngài sẵn lòng giúp đỡ những người đã thực hiện tội lỗi và đưa họ trở lại con đường đúng đắn.

Đại Nguyện thứ chín: Làm thuyền Bát Nhã

Nguyện thứ chín của Bồ Tát Quán Thế Âm là giúp đỡ những người đi trên đường tìm kiếm sự an lành. Như một con thuyền, ngài đưa chúng ta vượt qua những đợt sóng gió cuộc đời và đưa đường về bến bờ.

Đại Nguyện thứ mười: Tây Phương tiếp dẫn

Nguyện thứ mười của Bồ Tát Quán Thế Âm là tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương, nơi tình yêu và hạnh phúc thăng hoa. Ngài sẽ tiếp đón chúng ta với những bông hoa thơm, những giai điệu nhẹ nhàng và một không gian trang hoàng tuyệt vời.

Đại Nguyện thứ mười một: Di Đà thọ ký

Nguyện thứ mười một của Bồ Tát Quán Thế Âm là giúp chúng ta có một cuộc sống trường thọ, không bị giới hạn. Ngài mang đến hy vọng sống lâu và an lành cho chúng ta.

Đại Nguyện thứ mười hai: Tu hành tinh tấn

Nguyện thứ mười hai của Bồ Tát Quán Thế Âm là sẵn lòng tu hành và cống hiến bản thân cho sự nghiệp cứu độ chúng sinh. Dù thân thể có tan nát đi, ngài vẫn kiên nhẫn tu hành để đạt thành phước cho mọi người.

Nguồn: Duy Anh